Poľský Hrubieszów privítal prvý nákladný vlak z Číny

Tesne po Novom roku, 5. januára 2020, prvý vlak so 45 kontajnermi z Číny prišiel na stanicu LHS Hrubieszów na poľsko-ukrajinskej hranici. Doprava sa začala 24. decembra 2019 z mesta Xi’an v strednej Číne. Náklad, ktorý prešiel takmer 9,5 tis km, dosiahol konečnú stanicu Sławków LHS. V „Euroterminále Sławków“ sa kontajnery preložia do železničných vagónov a nákladných áut a dodajú cieľovým príjemcom. Cesta na tejto železničnej trase trvala iba 12 dní.

„Som rád, že vlak prišiel rýchlo a bezpečne do Poľska pomocou najzápadnejšej širokorozchodnej trate. Vďaka tomu rozširujeme ponuku prepravy a logistiky o ďalšie intermodálne prodikty. Je to súčasť stratégie spoločnosti, ktorej cieľom je diverzifikácia dopravy a smerov dopravy,“ hovorí Zbigniew Tracichleb, predseda predstavenstva PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Začiatok spojenia z Číny do Sławkówa je výsledkom niekoľkoročnej práce. Spolupráca PKP LHS s partnermi výstavby a prevádzky prístavov voľného obchodu Xi’an a logistických partnerov z Kazachstanu, Ruska a Ukrajiny prispeje k pravidelným spojeniam z mesta Xi’an do mesta Sławków LHS, ktoré prídu do 10 – 12 dní.

„Výber širokorozchodnej trate LHS bol určený našimi výhodami, ako napríklad: nie je potrebná prekládka na hranici Európskej únie, možnosť prevádzkovania najdlhších kontajnerových vlakov v Európe do dĺžky 950 m a potenciál „Euroterminálu Sławków“. Je to logistické centrum s veľkým potenciálom pre ďalšiu distribúciu nákladov z Číny a ich sústredenie a zaslanie späť. Sławków je tiež začiatkom transkaspickej trasy TMTM, ktorá vytvára vhodnú príležitosť na vývoz potravín a vyváženie nákladu do Číny. Som presvedčený, že obe trasy budú hrať dôležitú úlohu pri rozvoji železničnej dopravy na Novej hodvábnej ceste,“ hovorí Dariusz Sikora, člen predstavenstva pre obchod a prevádzku PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Celá cesta z Xi’anu cez Kazachstan, Rusko a Ukrajinu do Sławkówa LHS je 9477 km. Moderná kontajnerová stanica sa nachádza na konečnej stanici širokorozchodnej železničnej trate „Euroterminal Sławków“ a ponúka spojenie s Gdanskom, Swarzędzom, mestom Maddaloni v Taliansku alebo Schwarzheidem v Nemecku.

Mesto Xi’an je bývalé hlavné mesto Číny. Tu začala historická hodvábna cesta. Dnes má asi 13 miliónov obyvateľov a je dôležitým hospodárskym strediskom s rozvinutými technologickými, strojárskymi, elektrotechnickými a hutníckymi odvetviami. Je to tiež najrýchlejšie rastúce vnútrozemské prístavné a logistické centrum na Novej hodvábnej ceste.

FOTO: www.logistyka.net.pl