Pohne sa liberalizácia železničnej dopravy dopredu?

Cieľom liberalizácie železničnej dopravy je skvalitnenie služieb, zníženie cien, ako aj zvýšenie dostupnosti dopravy. Ako vyzerá liberalizácia železničných tratí na Slovensku? Zdá sa, ako keby zodpovední predstavitelia doteraz nevedeli, čo by chceli liberalizáciou dosiahnuť. Ešte nedávno si ľudia pochvaľovali „žlté“ vlaky s vyššou úrovňou služieb na trati Bratislava – Košice. Prišiel však „skvelý nápad“ národne zmýšľajúceho politika a Regiojet musel našu hlavnú trať opustiť.

V uplynulých desiatich rokoch Regiojet rozjazdil trať Bratislava – Komárno a počet cestujúcich narástol päťnásobne. Od nového roku ho na dva roky nahradia rakúsky železničný dopravca ӦBB a ŽSR. Od roku 2023 by mal trať počas desiatich rokov obsluhovať nový dopravca, ktorý zvíťazí v už prebiehajúcom tendri.

V tejto súvislosti sa vynára viacero otázok. Bude mať manažment našich železníc počas spomínaných dvoch rokov dostatok vozidiel na trhu, keď je známe, že nemá na túto trať voľné kapacity? Nebude musieť siahnuť na kapacity, ktoré dnes používa v iných častiach našej krajiny? Nezhorší sa tým pádom úroveň železničnej dopravy na zvyšku Slovenska? Alebo naopak, dokáže zabezpečiť všetky vozidlá OBB? Nebude treba improvizovať? Regiojet jazdil na trati s klimatizovanými dvojposchodovými vozňami s ohľadom na vyťaženosť trate so štyrmi miliónmi cestujúcimi ročne. Je však ZSSK schopná objednať aj poschodové vozne? Parametre trate totiž neumožňujú využívať väčšiu dĺžku vlakov. Vzhľadom na jednokoľajnosť trate a grafikon jázd s ohľadom na nákladnú dopravu je kapacita trate naplnená.

Na Slovensku máme silného národného dopravcu, ktorý obsluhuje najvýznamnejšiu časť trhu. Vlastníme ho my všetci. Sú však jeho služby na úrovni 21. storočia? Ak nie, zlepšujú sa? Konkurencia núti k poskytovaniu lepších služieb. Čo by sa malo na železnici zlepšiť tak, aby sa sme priblížili k vyspelým európskym krajinám? Je to kvalita služieb, čistota súprav, ochotný personál, časová pravidelnosť liniek, moderné systémy riadenia a automatizácie, atraktívne ceny, špičkové zabezpečovacie zariadenia, minimum cestných priechodov križujúcich železničné trate.

Ako teda realizovať liberalizáciu železničnej dopravy? Treba rešpektovať trend liberalizácie v Európe. Je to najmä iniciatíva EK. Jej zmyslom je oslabiť monopol národných dopravcov na lokálnych trhoch. Liberalizácia však dáva zmysel len vtedy, ak bude zachovaná kvalita dopravy a vysoká úroveň služieb za nižšie ceny. V opačnom prípade nedáva zmysel.

Napriek tomu, že polovica vozidlového parku je nová alebo zreštaurovaná, má Slovensko obrovský investičný dlh nielen v železničnej infraštruktúre, ale tiež u dopravcu. Vedia o tom svoje najmä cestujúci na trati Bratislava – Zvolen.

V akom časovom horizonte je reálne zlepšenie úrovne vlakovej dopravy a imidžu slovenských železníc? Najprv treba mať jasný zoznam investičných priorít na železniciach. Finančných prostriedkov totiž nemáme toľko, aby sme mohli pracovať nekoncepčne. Plán obnovy krajín EÚ je najmä o zelenej ekonomike. Obrovské finančné zdroje sa nám ponúkajú práve do železničnej infraštruktúry, pretože v zelenej ekonomike hrá doprava absolútny prím. Pôjde však na Slovensku najväčšia časť finančných zdrojov skutočne do železničnej dopravy a zlepšenia jej infraštruktúry? Odpoveď nám dá najbližších päť až desať rokov.

Alexander Sotník

Foto: Obrázok od MichaelGaida z Pixabay