Kombiverkehru klesol vlani objem prepravy o tri percentá

Operátor Kombiverkehr ukončil finančný rok 2020 celkovým počtom nákladných zásielok, ktoré boli presunuté z ciest a námorných trás na železnicu v objeme 1,72 milióna TEU.  To znamená, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa prepravilo celkovo o tri percentá menej kontajnerov, výmenných nadstavieb a návesov.

Keďže nemecká ekonomika bola v recesii už aj v roku 2019, v uplynulom roku sa tento trend vplyvom globálnej pandémie ešte zhoršil. V mesiacoch apríl a máj 2020 utrpel operátor pokles objemu prepravy v celej sieti zhruba 15 %. Počet zásielok sa v nasledujúcich mesiacoch stabilizoval, pričom v poslednom štvrťroku sa spoločnosť vrátila k rastu.

Aby sa zabezpečil pozitívny trend v dodávkach z posledného štvrťroka 2020, bude sa doprava v dlhodobom horizonte presúvať vo väčšom objeme z cesty na železnicu.

Podľa manažmentu spoločnosti Kombiverkehr by mali politici finančne zvýhodňovať všetkých používateľov intermodálnej prepravy šetrnej k životnému prostrediu. Firma požaduje stimuly pre nových aj pre dlhoročných prepravcov v tomto segmente. Žiada zvýšenie finančných zdrojov s cieľom poskytnúť daňovú úľavu, výrazne uľahčiť dopravcom prechod z cesty na železnicu a znížiť ekonomické riziko v logistickom sektore.

Aj vo volebnom roku 2021 bude v Nemecku bude odvetvie dopravy naďalej čeliť výzvam na odstránenie byrokracie a na zvýšenie podielu ekologickej dopravy priateľskej k životnému prostrediu.

Foto: oevz.com