Digitalizácia posunie Novú hodvábnu cestu k väčšej efektivite

Rok 2022 by mohol byť rokom zmien. „Spolu s našimi partnermi a susedmi z EAEU sme na dobrej ceste k zavedeniu jednotného nákladného listu. Verím, že rok 2022 bude znamenať prelom v digitalizácii železničných služieb, “povedal minulý mesiac generálny riaditeľ UTLC ERA Alexej Grom na zasadnutí Euroázijskej hospodárskej únie (EAEU) kirgizskom Biškeku.

Členovia EAEU podpísali 20. augusta vyhlásenie o zámere podporovať účinné služby kontajnerovej dopravy medzi Európou a Čínou. Ide najmä o podporu digitalizácie tohto koridoru. Na dokumente sú podpisy Olega Belozerova, riaditeľa a generálneho riaditeľa Ruských železníc (RZD), Nurlana Sauranbaeva, generálneho riaditeľa kazašskej železničnej spoločnosti (Kazachstan Temir Zholy) a riaditeľa bieloruskej železnice Vladimíra Morozova.

Cieľom je ďalšie zvýšenie kapacít v nákladnej doprave po železnici a umožnenie zavádzania nových technológií v celej oblasti EAEU. Prevádzkovateľ 1520 mm širokorozchodnej trate UTLC ERA, ktorý prepravuje takmer 90 percent všetkej dopravy medzi Čínou a Európou, by sa mal stať hybnou silou digitalizačných procesov v rámci EAEU. Konkrétne to znamená, že UTLC ERA prispeje k zavedeniu jednotného postupu EAEU pre tranzit tovaru tak, aby sa plánované opatrenia vykonali bez dodatočných nákladov pre zákazníkov.

Dokument považuje digitálnu transformáciu a zavedenie technologických inovácií za kľúčové faktory zlepšovania prevádzkovej efektívnosti a znižovania transakčných nákladov pre celý euroázijský dopravný sektor. Osobitná pozornosť sa venuje zlepšeniu environmentálnej výkonnosti železničnej dopravy a železničnej logistike bez uhlíka tak, aby sa železničná doprava stala príťažlivejšou pre nákladnú dopravu.

„Železničná doprava má dnes kľúčovú úlohu, najmä pokiaľ ide o znižovanie emisií CO2  a znečistenie životného prostredia. Posilnením týchto výhod by sme boli pripravení realizovať priekopnícke pilotné projekty a implementovať inovatívne technologické riešenia na železnici. Týmto spôsobom môžeme napredovať nielen po euroázijských tranzitných trasách, ale aj po celom dodávateľskom reťazci medzi Čínou a Európou,“ povedal A. Grom.

Foto: railbridgecargo.nl

Podporte vydávanie aktuálnych správ na webe Logistika Dnes a v Logistika Dnes magazíne. Vyberte si inzerciu podľa vašej potreby (cenník nájdete TU), alebo uvítame aj zaslanie akejkoľvek čiastky na číslo účtu SK73 8360 5207 0042 0002 2712 Pomôžte nám ďalej sa zlepšovať. Za vašu podporu ďakujeme.