Vychystávanie rýchlosťou svetla môže byť realitou (aj vo vašom podniku)

Pre mnohé firmy je rýchlosť vychystávania veľmi dôležitá. Ale ako ju dosiahnuť a navyše bez chýb? Najčastejšie je rýchle pickovanie potrebné pre zásobovanie výroby, kde je veľmi dôležitá práve rýchlosť a minimálna chybovosť. „Existujú však nástroje, ktoré dokážu vychystávanie zrýchliť až o 50 % a zároveň sú schopné znížiť chybovosť pod 0,0001 %. Na najrýchlejšiu navigáciu v sklade sa preto používajú systémy Pick to Light, ako je napríklad systém M2L,“ hovorí Ján Putala z firmy M2M Solutions.

Navigácia pomocou svetiel

Ako technológia Pick to Light funguje? Základom je rýchla navigácia použitím svetiel – operátor vychystáva tovar iba na tých pozíciách, nad/pod ktorými je rozsvietené svetlo. Znamená to úsporu času, lebo pri tom nemusí rozmýšľať a hľadať potrebný artikel. Tento druh vizuálnej navigácie maximalizuje produktivitu výberu a vkladania, indikuje množstvo výberu, zrýchľuje proces školenia zamestnancov, spracováva viaceré objednávky súčasne a upozorňuje na kritické množstvo materiálu na sklade. Systém Pick to Light je vhodný pre všetky druhy tovaru, nezáleží na tom, či ide o malé KLT pozície alebo veľké paletové pozície. Dokonca je možné vychystávať viaceré objednávky naraz. Ako alternatívu k svetlu je možné využiť okuliare HD4000 s technológiou rozšírenej reality od spoločnosti Zebra.

Ako alternatívu k svetlu je možné využiť okuliare HD4000 s technológiou rozšírenej reality od spoločnosti Zebra.

Zníženie chybovosti vďaka skeneru

Najväčšie skryté náklady vznikajú pri chybnom vychystávaní. Zle vychystané objednávky, či už je vychystaný iný komponent alebo komponent chýba, môžu spôsobiť zastavenie výrobnej linky, resp. zníženie kvality vo výrobe. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť minimalizáciu chýb, no zároveň je stále potrebné zachovať veľkú rýchlosť vychystávania.

Ideálnym riešením, ktoré pomôže odhaliť každú chybu, je kombinácia systému Pick to Light so skenerom, ktorý operátorovi nebráni pri manipulácii a hneď odosiela spätnú väzbu. Jeden z vhodných skenerov je napríklad Zebra RS5100. Je dostatočne ľahký a malý, čo zabezpečuje, že operátorovi nebráni pri práci, dá sa upevniť na prst alebo na opačnú stranu dlane. Keďže je uchytený priamo na ruke, na rozdiel od iných „rukavicových skenerov“, nie je potrebný častý nákup nových rukavíc. Batérie je možné jednoducho vymeniť, čo umožňuje pracovať so skenerom prakticky nepretržite. Štandardom je spätná väzba formou zvuku, svetla či vibrácie.

Jeden z vhodných skenerov je napríklad Zebra RS5100. Je dostatočne ľahký a malý, čo zabezpečuje, že operátorovi nebráni pri práci, dá sa upevniť na prst alebo na opačnú stranu dlane.

Rýchle zaškolenie pracovníkov

Dokonca aj skúsený zamestnanec, ktorý si umiestnenie tovaru pamätá a dokáže vychystávať relatívne rýchlo, je tiež len človekom a môže sa pomýliť. Ešte horšie je to u nových a sezónnych pracovníkov. Zavedenie systému Pick to Light prináša jednoduché a zároveň rýchle zaškolenie nových operátorov, čo umožní udržať kvalitu práce na požadovanej úrovni. V kombinácii zo skenerom dokážu pracovať prakticky hneď a bez chýb. S týmto systémom dokonca dokážu bez problémov pracovať aj v prípade, že nevedia po slovensky. Keď zamestnanec nemusí celý čas rozmýšľať nad umiestnením tovaru a vlastnou chybovosťou, je pre neho práca menej únavná a zvládne toho oveľa viac.

Pomôže i RFID brána

Veľkou výhodou systému M2L od firmy M2M Solutions je jeho adaptabilita na regály rôznych typov a zároveň jednoduchá inštalácia. M2L môže byť dodaný buď spolu so skladovým systémom, alebo napojený na už existujúci skladový systém. Pre minimalizovanie chybovosti pri vychystávaní je k dispozícii navyše možnosť sekundárnej kontroly pomocou RFID brány. Ako alternatíva RFID technológie sa dá použiť rozpoznávanie vychystávaných komponentov umelou inteligenciou na základe fotiek.

Využitie zozbieraných dát

Jedným z benefitov pre zákazníkov je schopnosť deklarovania vysokej kvality pri vychystávaní. V prípade možných reklamácií je jednoduché vystopovať presný čas daného vychystania, prípadne identifikovať zodpovedného operátora. Zjednoduší sa aj prístup k odmeňovaniu skladníkov – na základe KPI si dokážu tí šikovnejší zarobiť viac, čo môže ostatných motivovať k vyššiemu výkonu. So zozbieranými údajmi bude navyše jednoduchšie identifikovať tzv. úzke hrdlá či problémové lokácie. Na základe doterajších skúseností so systémom Pick to Light je veľká miera chybovosti spôsobená relatívne nízkym počtom problémových lokácií, teda 80 % chýb je zapríčinených chybovosťou na 20 % lokácií. Taktiež je na základe zozbieraných dát možné tovar umiestniť podľa obrátkovosti, aby mali skladníci s najčastejšie vychystávaným tovarom čo najkratšiu cestu.

Jozef Brezovský