VTG získala majoritu v spoločnosti Carbo Rail

Spoločnosť VTG Rail Logistics GmbH získala majoritný podiel v slovenskom železničnom nákladnom dopravcovi Carbo Rail. (CRR). Podpis zmlúv sa uskutočnil 18. februára 2020 v Hamburgu. Vstup VTG Rail Logistics do CRR podlieha schváleniu príslušných antimonopolných orgánov.

CRR týmto získava silného sektorového investora s celoeurópskym pokrytím a významným potenciálom rozvoja cezhraničnej interoperabilnej prevádzky v rámci Českej, Slovenskej a Maďarskej republiky a s prevádzkovým centrom na Slovensku.

VTG Rail Logistics touto akvizíciou rozšíri svoju komplexnú dopravnú sieť pod názvom VTG Retrack, tvorenú privátnymi železničnými dopravcami v západnej Európe s prepojením na strednú a východnú Európu.

CRR bude zabezpečovať dopravné služby po železnici v rámci koridorov v Maďarsku, Slovensku a v Českej republike. Týmto bude môcť spoločnosť VTG Rail Logistics ponúknuť zákazníkom v celej Európe nepretržité dopravné služby po železnici a rozsiahle zasielateľské riešenia z jedného zdroja na najdôležitejších prepravných spojeniach. Cieľom je ponúkať dopravné služby po železnici bez výmeny lokomotívy na celej prepravnej trase a s maximálnym využitím personálu v cezhraničnej prevádzke.

CRR je jeden z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich železničných dopravcov na Slovensku a v Maďarsku. Za ostatné 3 roky sa stal trojkou na slovenskom trhu a sedmičkou na maďarskom trhu, a to s prepravou tovaru viac ako 2 miliónov ton na Slovensku a takmer 1 milióna ton v Maďarsku. Celkovo v roku 2019 zrealizoval prepravný výkon na úrovni takmer 600 miliónov čistých tonových kilometrov. V roku 2020 spúšťa plnohodnotnú prevádzku aj v Českej republike. Toto zabezpečuje s takmer 150 zamestnancami a 25 lokomotívami elektrickej a dieselovej trakcie.