Voltia oznamuje prelomovú ponuku mesačného leasingu

Voltia, európsky líder v oblasti mestských elektrododávok, v spolupráci s tromi významnými európskymi leasingovými spoločnosťami, ponúka po prvýkrát v histórii elektrických dodávok leasingový balíček s mesačnými splátkami pod 550 EUR – nižšími, ako pre dieselové dodávky. Cieľom partnerstva je zvýšiť podiel elektromobilov na trhu.

Voltia a traja poprední európski leasingoví poskytovatelia deklarovali spoločný záujem na rozvoji elektromobility v segmente ľahkých úžitkových vozidiel prostredníctvom inovácie finančných produktov. Myšlienka vyplynula z prieskumu trhu spoločnosti Voltia, ktorý ukázal, že počiatočné náklady (nákupná cena) elektrododávok, ktoré sú vyššie ako u dieselových vozidiel, sú hlavnou prekážkou ich zavedenia na úrovni SME a vozového parku. Kľúčovými parametrami pre nákupné rozhodnutie tohto segmentu sú cena (za km) a dostupnosť vhodného financovania.

Cieľom Voltie v spolupráci s leasingovými spoločnosťami bolo urýchliť prechod trhu na elektromobilitu. Dohodli sa na špecializovanom leasingovom produkte pre elektrické ľahké úžitkové vozidlá (e-LUV), čím uvoľnili financovanie pre tento segment. Výsledkom ich spolupráce je ponuka leasingu pod 550 EUR mesačne, vrátane elektriny a ďalších nákladov. Táto konkurenčná cena je výsledkom inovatívneho prístupu k zostatkovým hodnotám v kombinácii s dlhšou dobou prenájmu a nízkymi nákladmi na údržbu, spolu s optimalizáciou pre špecifiká EV.

Napr. Nissan e-NV200 XL Voltia možno prevádzkovať už od 550 eur mesačne, vrátane elektriny, poistenia a údržby s miernymi rozdielmi v závislosti na špecifikáciách vozidla a dotáciu danej krajiny. Porovnateľné náklady na prenájom naftových dodávok začínajú od 300-350 eur, k nim je ale treba ešte pripočítať ďalších 250-300 eur za palivo a ďalšie náklady, ktoré je nutné zaplatiť pri 2000 km mesačne.

Juraj Ulehla, riaditeľ spoločnosti Voltia, vysvetľuje: „Voltia je súčasťou celosvetovej iniciatívy transformácie odvetvia dopravy k nulovým emisiám. Jedným z našich cieľov bolo znížiť prahové hodnoty pre prístup k technológii s nulovými emisiami. Aby bola nová technológia akceptovaná, musí byť nielen čistejšia a spoľahlivejšia, ale aj lacnejšia ako existujúce technológie. Platí to najmä vo vysoko konkurenčnom segmente e-commerce logistiky, ktorý pracuje s nízkymi maržami (2 – 5%), je veľmi citlivý na náklady a averzný k riziku. Naším cieľom je aby boli elektrické LUV dostupnejšie v celej Európe a vo svete – s podporou našich partnerov z oblasti leasingu.“

Spravidla platí, že čím dlhšie je obdobie, na ktoré je leasingová zmluva uzavretá, tým nižšia je mesačná splátka. Na základe historických dát spoločnosti Voltia a dostupných štúdií z trhu je zrejmé, že e-LUV majú podstatne dlhšiu životnosť a spoľahlivosť ako konvenčné vozidlá. Skutočnosť, že e-LUV sú schopné technologicky prekonať a prežiť spaľovacie vozidlá, bola jedným z kľúčových faktorov, ktoré si získali leasingové spoločnosti a pomohli tak k významnému zníženiu mesačnej sadzby leasingu v porovnaní so súčasnými cenami. Umožnili tiež predĺžiť doby leasingu zo 4 na 6, alebo dokonca 8 rokov. Vďaka tomu je užívanie e-LUV výrazne lacnejšie od prvého dňa užívania v porovnaní s bežnými dieselovými vozidlami.

Vysokú spoľahlivosť možno ilustrovať na príklade dodávky Voltia Van, ktorá je výsledkom spolupráce so spoločnosťou Nissan. Elektrododávka spĺňa najprísnejšie normy kvality a certifikácie výrobcov automobilov a preto získala rovnaké komplexné záruky spoločnosti Nissan ako jej vlastné vozidlá typu e-NV200. Vozidlo a jeho elektrické komponenty majú garančnú záruku po dobu 5 rokov alebo 100.000 km a jeho batéria s kapacitou 40 kWh po dobu 8 rokov alebo 160.000 km.

V máji 2020 ocenil Nissan prácu Voltie a zahrnul jej elektrododávku do svojho oficiálneho produktového portfólia pod označením „Nissan eNV200 XL Voltia“.