V prvom polroku vzrástol objem nákladnej dopravy po železnici z Ukrajiny

Nákladná železničná doprava z Ukrajiny na Slovensko dosiahla v prvom polroku tohto roka objem takmer 7 miliónov ton tovarov. Podľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) to predstavuje medziročne nárast skoro o 300-tisíc ton, resp. o necelých 4,5 percenta. Pokiaľ dovoz obilnín z Ukrajiny po železnici postupne narastá, v prípade železnej rudy sa začína utlmovať.

Napriek rôznym logistickým problémom na ukrajinskej strane sa preprava obilnín od východného suseda zvyšuje najmä v pohraničnej priechodovej stanici (PPS) Čierna nad Tisou. „Kým v marci sme doviezli len 1 808 ton obilnín, v apríli to bolo 9 433 ton, v máji 22 468 ton a v júni už 32 103 ton. Prekládka obilnín sa v Čiernej nad Tisou uskutočňuje aj na takých prekládkových miestach, ktoré neboli dlhé roky využívané,“ informoval štátny nákladný vlakový prepravca.

Spoločnosť ZSSK CARGO začala v júni odsúhlasovať aj prvé objemy obilnín z Ukrajiny na PPS Maťovce. Prvé objemy kukurice, slnečnice, slnečnicového oleja už dorazili na vlečku Interport v Haniske pri Košiciach, ale aj do spoločnosti Preterm v Trebišove. „V segmente dovozu obilnín z Ukrajiny očakávame ešte výraznejší nárast, spôsobený veľmi pomalým preberaním vlakov s obilím na hranici Rumunska, ktoré pokračujú do cieľového prístavu Konstanca, ako aj do poľských prístavov,“ uviedol dopravca.

Cez obe slovenské pohraničné priechodové stanice doviezli v prvom polroku z Ukrajiny skoro 6,25 milióna ton železnej rudy, jej podiel na celkovom objeme dovozu všetkých tovarov dosiahol takmer 90 percent. „Jún bol z pohľadu výsledkov dovozu do hutníckych kombinátov v Slovenskej republike, Českej republike a Rakúsku ešte priaznivý, pretože sa cez obe naše PPS doviezlo vyše 904-tisíc ton železnej rudy,“ priblížil dopravca.

V júli už hutnícky kombinát na východe Slovenska U. S. Steel Košice. s.r.o., ako prvý avizoval pokles dovozu hlavne prachových rúd, s čím je spojené aj zníženie exportu finálnej produkcie. Z dvoch českých hutníckych kombinátov sú na tom podľa ZSSK CARGO veľmi dobre Třinecké železárny, a. s., ale Liberty Ostrava, a. s., už avizuje znížený objem dodávok železnej rudy. „Nižšie objemy prepravy železných rúd očakávame aj v auguste,“ dodal dopravca.

Zdroj: SITA