Uniper a Rotterdamský prístav uzatvárajú významnú dohodu

Dohode predchádzali zistenia nedávnej štúdie uskutočniteľnosti, ktoré sú v súlade s novou plánovanou vodíkovou infraštruktúrou a rastúcim dopytom po udržateľnom vodíku z rotterdamského petrochemického priemyslu.

Dohoda bola stanovená v memorande o porozumení (MOU) a je významným míľnikom v ďalšom rozvoji hodnotového reťazca vodíka v regióne Rijnmond. V Rotterdame sa vyvíja najmenej polovica všetkých holandských vodíkových projektov IPCEI. Projekt vodíkovej elektrárne Uniper je tiež v holandskom užšom zozname IPCEI.

Nedávno dokončená spoločná štúdia uskutočniteľnosti ukazuje, že lokalita Uniper na Maasvlakte je ideálne vhodná na veľkovýrobu zeleného vodíka s využitím energie generovanej veternými farmami v Severnom mori. Vodíková elektráreň Uniper má byť napojená na potrubie HyTransport.RTM, ktoré preteká prístavom Rotterdam. Plynovod taktiež spája závod Uniper s národnou vodíkovou infraštruktúrou a balíkom plynovodov Delta Corridor. Druhý projekt je určený na dodávku vodíka do chemických zoskupení v Moerdijku a Geleene (Chemelot) a ďalej v Severnom Porýní-Vestfálsku.

Stop sivému vodíku

Vodík sa v súčasnosti vyrába zo zemného plynu, takzvaného sivého vodíka, pričom sa v Holandsku vyprodukuje 19 miliónov ton emisí CO2. Priemysel v oblasti Rotterdamu ročne spotrebuje zhruba 40 % z celkovej spotreby vodíka v Holandsku. Prechod zo sivého vodíka na trvalo udržateľný zelený vodík v rotterdamskom priemysle je hlavným krokom k uhlíkovej neutralite. V kombinácii s dovozom trvalo udržateľného vodíka, dostatočnou skladovacou kapacitou a národnou a medzinárodnou vodíkovou dopravnou sieťou to môže viesť k úplnému vyradeniu výroby sivého vodíka.

Ďalším kľúčovým krokom v projekte Uniper je štúdia FEED (Front-end Engineering & Design). Táto štúdia vypracovaná a uzatváraná na základe zmluvy by mala priniesť hĺbkové zistenia týkajúce sa koncepčného návrhu zariadenia na elektrolýzu (pôvodne 100 MW s budúcim zvýšením kapacity na 500 MW), plánovania projektu a realistického rozpočtu. S pomocou týchto zistení je možné prvú fázu tohto unikátneho zariadenia na elektrolýzu zadať externe viacerým špecializovaným dodávateľom a dodávateľom.

Investičné rozhodnutie sa očakáva v roku 2022. „Našou ambíciou je premeniť lokalitu Maasvlakte na hlavný článok v novom európskom hodnotovom reťazci vodíka v úzkej spolupráci s prístavom v Rotterdame a ďalšími partnermi. Existuje množstvo príležitostí nielen pre Uniper, ale aj pre ostatných hráčov v reťazci. Spoločne môžeme použiť udržateľný vodík na výrazné zníženie hladín CO2 v Rotterdame,“ hovorí Yolande Verbeek, riaditeľ spoločnosti Uniper Benelux.

Energetický uzol pre západnú Európu

Dnes zhruba 13 % európskych dodávok energie vstupuje do Európskej únie cez Rotterdam. Prístav má ambíciu byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálny a zároveň si zachovať ústrednú úlohu v európskom energetickom systéme. Dovtedy bude podľa očakávaní prístavného úradu prúdiť cez prístav približne 20 ton vodíka k spotrebiteľom v Holandsku a mimo neho.

„Priemysel musí prejsť rozsiahlou zmenou v tom, aby boli jeho obchodné procesy udržateľnejšie,“ hovorí Allard Castelein, generálny riaditeľ orgánu prístavu v Rotterdame. „Vodík bude v tomto procese hrať ústrednú úlohu. Spolupracujeme s partnermi na zavedení rozsiahlej vodíkovej siete v celom komplexe prístavov, vďaka ktorej sa Rotterdam stane medzinárodným centrom výroby, dovozu a tranzitu vodíka do krajín severozápadnej Európy. Preto je projekt Uniper taký dôležité pre budúcnosť Rotterdamu a Holandska.“

Foto: freightweek