TradeLens zlepšuje prácu lodiarov a terminálov

Poprední svetoví prepravcovia kontajnerov CMA CGM a MSC Mediterranean Shipping Company (MSC) sa integrovali do platformy TradeLens, čo pomáha zaistiť úplnejší, včasný a konzistentnejší pohľad na logistické údaje o ich nákladoch v kontajneroch po celom svete. Digitálna platforma je prevádzkovaná na serveroch IBM Cloud a IBM Blockchain. Spoločne ju vyvinuli IBM a A.P. Moller – Maersk.

CMA CGM a MSCbudú spolu s Maerskom pôsobiť ako nosiči základov platforiem v rozširovaní operácií ekosystému a platforiem, vrátane dôležitých rolí ako validátorov v sieti blockchain. Pridanie týchto dvoch gigantov lodnej dopravy do platformy TradeLens predstavuje rozhodujúci míľnik pre priemysel, ktorý sa až doteraz príliš často spoliehal na papierový obchod a ručné spracovanie dokumentov, ktoré viedli k zbytočnému zvýšeniu nákladov a zníženiu kontinuity podnikania.

Spoločnosti Maersk, MSC, CMA CGM a IBM spolu s rozširujúcou sa sieťou terminálov, colných úradov a poskytovateľov intermodálnych služieb TradeLens zavádzajú transformáciu, ktorá je prospešná pre všetkých účastníkov siete uľahčením rýchleho a spoľahlivejšieho zdieľania dokumentov a prepravy. Spoluprácou a súhlasom so spoločným súborom štandardov a cieľov môžu spoločnosti uskutočniť digitálnu transformáciu, ktorá sa teraz dotýka takmer všetkých častí globálneho lodného priemyslu.

Členovia TradeLens používajú platformu na pripojenie v rámci ekosystému a zdieľanie informácií potrebných pre ich zásielky na základe povolení bez zdieľania citlivých údajov. TradeLens umožňuje prístup k údajom zo zdroja v takmer reálnom čase, zvyšuje kvalitu informácií, poskytuje komplexný pohľad na údaje pri pohybe nákladu po svete a pomáha vytvárať včasnejšie a bezpečnejšie záznamy o transakciách.

TradeLens, ktorý bol uvedený na trh v roku 2018, zahŕňa v súčasnosti 175 organizácií. Platformu využíva 10 námorných dopravcov a obsahuje údaje z viac ako 600 prístavov a terminálov. Doteraz sledovala 30 miliónov kontajnerových zásielok, pričom spracovala 1,5 miliardy udalostí a zhruba 13 miliónov publikovaných dokumentov.

Prístavy, terminály, úrady a poskytovatelia intermodálnej prepravy môžu ťažiť zo schopnosti využívať povolené zdieľanie údajov na poskytnutie komplexného pohľadu na nákladnú dopravu po celom svete. Prevádzkovatelia terminálov, ktorí používajú TradeLens na zlepšenie plánovania, budú mať odteraz tiež prístup k oveľa komplexnejším údajom na spracovanie činnosti lodných flotíl viacerých dopravcov.

Foto: SectorMaritime