Scania sa zaväzuje k podpore cieľa dekarbonizácie

Spoločnosť Scania reaguje na výzvu OSN, aby spoločnosti vyvinuli väčšie úsilie a urobili odvážnejšie kroky v boji proti zmene klímy. Medzi ne patrí napríklad prísľub stanoviť vedecký cieľ na zníženie emisií skleníkových plynov v tempe a rozsahu, ktorý veda vyžaduje.

„Spoločnosti hrajú dôležitú úlohu pri obmedzovaní globálneho otepľovania a vytvárania ekonomiky budúcnosti s nulovými emisiami uhlíka. Rozhodnutie v podobe snahy o väčšiu angažovanosť a podpísanie výzvy OSN posilňuje náš záväzok, ku ktorému sme sa už skôr prihlásili a ktorým je podpora prechodu smerom k udržateľnému odvetviu dopravy,” hovorí prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Scania, Henrik Henriksson.

Pred začiatkom summitu OSN o zmene klímy, ktorý sa konal 23. septembra v New Yorku, boli poprední podnikatelia vyzvaní, aby pre svoje spoločnosti stanovili ambiciózne ciele na obmedzenie globálneho nárastu teploty na 1,5°C v porovnaní s úrovňami pred industrializáciou.

Spoločnosť Scania v posledných rokoch usilovne pracovala na znižovaní úrovne emisií zo svojich vlastných činností i uhlíkovej stopy z dopravy a zaviazala sa k rade cieľov, vrátane zníženia emisií CO2 ako zo svojej pozemnej dopravy [1], tak i z vlastných aktivít [2] do roku 2025 o polovicu. Okrem toho tiež plánuje do roku 2020 prejsť na elektrinu 100% vyrábanú z nefosílnych zdrojov [3]. K väčšine emisií CO2 však dochádza pri používaní produktov spoločnosti Scania. Aj v tejto oblasti pracovala spoločnosť Scania po celé desaťročia na minimalizácii emisií zo svojich produktov prostredníctvom opatrení prispievajúcich k väčšej hospodárnosti. Už viac ako 25 rokov ponúka spoločnosť Scania najširšie portfólio produktov na trhu, ktoré využívajú alternatívy k fosílnym palivám. Súčasťou existujúceho záväzku spoločnosti je urobiť tento ďalší veľký krok vpred a zahrnúť emisie z používania jej produktov do cieľa dekarbonizácie.

Na summite OSN o zmene klímy bola Scania jednou zo spoločností poverených úlohou zdôrazňovať dôležitosť odvetvia dopravy pri prechode k udržateľnej občianskej spoločnosti. Henrik Henriksson sa v New Yorku zúčastnil summitu i niekoľkých ďalších významných aktivít zameraných na riešenie problému klimatických zmien.

“V boji proti klimatickým zmenám už spoločnosť Scania podnikla mnoho veľkých krokov. Musíme však v tejto práci pokračovať a musíme zabezpečiť, aby sa k nám pripojili aj ostatní. Je potrebné spolupracovať a nadväzovať partnerstvá s ďalšími subjektmi, ktoré zdieľajú rovnaké ambície v oblasti klímy a udržateľnosti ako my. O tejto téme sme hovorili na summite OSN o zmene klímy, “hovorí Henrik Henriksson.

Aby spoločnosť Scania preukázala svoj záväzok, usporiadala udalosť s názvom Deň klímy, ktorá sa konala 20. septembra v predvečer summitu OSN o zmene klímy. 52 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách zastavili na jednu hodinu svoju prácu, aby sa mohli nielen dozvedieť viac informácií o klíme a udržateľnosti, ale tiež diskutovať o tom, ako môže každý tím i jednotlivec prispieť v rámci svojich každodenných činností k zlepšeniu situácie.

[1] Zníženie emisií CO2 na prepravenú tonu zo svojej pozemnej dopravy o 50 percent s použitím roku 2016 ako východzej úrovne.

[2] Zníženie emisií CO2 zo svojich činností o 50 percent do roku 2025 s použitím roku 2015 ako východzej úrovne.

[3] V prípade splnenia nevyhnutných predpokladov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *