Samskip dolaďuje multimodálnu sieť po Brexite

Manažment celoeurópskeho poskytovateľa multimodálnych služieb Samskip hovorí, že po skúsenostiach získaných do 31. marca 2019 je plne podnik pripravený na nárast prepravy kontajnerov v Severnom mori. Najväčšia európska skupina pre multimodálnu dopravu podľa objemu nákladnej dopravy očakáva, že vývozcovia a dovozcovia zo Spojeného kráľovstva začnú čoskoro prechádzať od prívesov ku kontajnerizácii, čím sa potvrdí trend, ktorý bol stanovený v období pred pôvodným termínom pre Brexit.

Kontajnerová doprava bola v pôvodnom dátume Brexitu spoľahlivá a efektívna. Samskip preukázal, že by dokázal zvládnuť oveľa viac nákladu bez rizika koncových vrát, colnej byrokracie a nedostatku vodičov.
Zásoby prispeli k prudkému nárastu dopravy v predchádzajúcom roku, čo potvrdilo robustnosť nových liniek Hull-Ghent a Hull-Amsterdam vytvorených Samskipom na konci roka 2018. Služby dopĺňajú existujúce vysokofrekvenčné spojenia medzi Rotterdamom, Tilbury, Hull a Grangemouth.

Služby Samskipu z Rotterdamu podporuje 70 vlakov týždenne do destinácií v rámci celej EÚ a mimo nej. Rotterdam priniesol železničnými službami novú flexibilitu a nákladovú efektívnosť. Železničné zásielky totiž smerujú až do terminálu TMA Logistics shortsea v Amsterdame, kde je k dispozícii cross-docking a colné služby pre kontajnerové zásielky.

Obdobie po marci umožnilo Samskipu vylepšiť dohody a stanoviť plány okrem Duisburgu a Mannheimu aj pre nové železničné spojenia smerom z holandských prístavov na východ do Berlína a do Poľska. Manažment spoločnosti Samskip je tiež presvedčený, že cross-dockingové služby v Amsterdame presvedčia viac prepravcov konvenčných nákladných vozňov z Nemecka, Rakúska, Poľska a Talianska na prechod ku kontajnerom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *