Rezort dopravy zaviedol ďalšie preventívne opatrenia

Vlaky, letiská aj poštové služby na Slovensku podliehajú pravidelnej zvýšenej dezinfekcii. Uviedol to minister dopravy a výstavby Arpád Érsek po rokovaní krízového štábu na ministerstve. Minister v  tejto súvislosti zároveň požiada o zaradenie ZSSK ako súčasť krízového štábu, keďže práve vlakmi sa v súčasnosti prepravuje značná časť obyvateľstva a zvyšovanie ochrany zdravia je nevyhnutné.

„Všetky naše podriadené organizácie sú vybavené dezinfekčným materiálom. Už zajtra na vláde požiadam rezort financií o uvoľnenie finančných prostriedkov na ďalší nákup potrebných pomôcok, zvlášť v našich vlakoch. Chcem zdôrazniť, že robíme všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sme sa vírusu čo najviac vyhli. Určite nie je dôvod na paniku a všetkých vyzývam, aby sa správali predovšetkým zodpovedne voči svojmu okoliu,“ povedal minister dopravy A. Érsek.

Ministerstvo dopravy zakázalo svojim zamestnancom všetky zahraničné pracovné cesty ako aj akékoľvek vzdelávacie aktivity, konferencie a rokovania či iné hromadné stretnutia vo všetkých objektoch ministerstva a mimo neho.  Na miestach prvého kontaktu budú zamestnanci vybavení respirátormi a k dispozícii budú tiež dezinfekčné prostriedky.

Ministerstvo dopravy zároveň požiada telekomunikačných operátorov o vytvorenie záložných tímov, aby v prípade výpadku viacerých zamestnancov spôsobeného ochorením, bola zabezpečená neustála prevádzka.

FOTO: Obrázok od Stela Di z Pixabay