Rail Baltica si vybrala partnera pre vysokorýchlostnú trať

Spoločný podnik Rail Baltica a RB Rail AS, si vybral poskytovateľa inžinierskych služieb pre nasadenie energetického subsystému projektu. Víťazom medzinárodného tendra je spoločnosť DB Engineering & Consulting spolu s partnermi IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. a Italferr S.p.A.

Trať Rail Baltica bude elektrifikovaná (25 kV AC) po celej dĺžke 870 km dvojkoľajnej vysokorýchlostnej trate. Zákazka má hodnotu 23,2 milióna eur a projekt bude trvať zhruba desať rokov. Spoločnosť DB Engineering & Consulting uviedla, že tento projekt je najväčším samostatným programom elektrifikácie, ktorý spája tri rôzne krajiny s jednou časťou infraštruktúry.

Marc-Philippe El Beze, technický riaditeľ, RB Rail AS, uviedol: „Je to dôležitý míľnik pre projekt Rail Baltica Global. Podpisom zmluvy začíname práce na jednom z najnáročnejších projektov elektrifikácie železníc v Európe. So štandardnými projektmi elektrifikácie vysokorýchlostných železníc je železničná trať Rail Baltica so svojou dĺžkou 870 km jedinečná. Nasadenie energetického subsystému na celú trať Rail Baltica Global konsolidovaným spôsobom umožní úplné zabezpečenie požiadaviek na bezpečnosť, interoperabilitu, ako aj maximalizáciu úspor.“

Rozsah zmluvy na energetický subsystém pre celý projekt Rail Baltica zahŕňa vedenie vysokého napätia spájajúce trakčné energetické rozvodne s národnou vysokonapäťovou elektrickou sieťou, trakčné rozvodne, nadzemný kontaktný systém a riadenie energie veliteľský systém. Spoločnosť RB Rail AS tvrdí, že vplyv trate na životné prostredie a energia na pohon vlaku boli predmetom diskusie ešte pred Európskym ekologickým dohovorom. Preto sa RB Rail AS zameriava na to, aby 100 percent energie, použitej na pohon vlakov, pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.

„Toto je hlavný krok v našom cieli postaviť projekt Rail Baltica ako environmentálne udržateľnú infraštruktúru. Efektívne využívanie obnoviteľnej energie je kľúčovým prvkom, ktorý umožní ekologickú železničnú dopravu a poskytne alternatívu k cestnej a leteckej doprave v pobaltských štátoch. Tešíme sa na spoluprácu s príslušnými inštitúciami pobaltských štátov pri dosahovaní tohto ambiciózneho cieľa.“

Foto: Rail Baltica