Procurement logistika vyžaduje transparentnosť a pochopenie potrieb klienta

Spoločnosť DACHSER ponúka svojim zákazníkom služby prémiovej kvality, či už ide o služby európskej logistiky, služby kontraktnej logistiky zahŕňajúce servis s pridanou hodnotou alebo skladovanie. Pokiaľ má zákazník záujem, procurement logistika spoločnosti DACHSER je schopná zabezpečiť komplexnú prepravu jediným prepravcom. O tom, čo konkrétne táto služba zahŕňa a ako z toho môžu benefitovať klienti, sme sa rozprávali s Martinom Štiglincom, Sales Managerom európskej logistiky v spoločnosti DACHSER Slovakia.

Procurement logistika v skratke znamená riadenie dodávok tak, aby to zodpovedalo potrebám klientov a ich prevádzkových procesov, čo konkrétne to však znamená v spoločnosti DACHSER?

Vlastne ste vystihli, ako to funguje v DACHSERi. Procurement logistika je kľúčovou činnosťou dodávateľského reťazca a môže ovplyvniť celkový úspech spoločnosti. Jedná sa o maximálnu transparentnosť logistických procesov, vďaka stabilnej spolupráci s jedným prepravcom majú firmy presný prehľad v akom úseku dodávateľského reťazca sa ich medziprodukt či finálny produkt nachádza a ako dlho potrvá jeho dodanie, tam kam je potrebné. Naše vzťahy v tejto oblasti sú dlhodobé, klientov veľmi dobre poznáme, a preto chápeme ich potreby.

Bez našich služieb si klient objedná u dodávateľa materiál do výroby, potom čaká, kým mu dodávateľ pošle informáciu o tom, že je materiál nachystaný, následne začne zháňať dopravu. V deň nakládky sa však môže napríklad zmeniť počet paliet, hmotnosť alebo rozmery. Keď však využíva naše služby procurementu, tak si iba zadáva objednávku u svojho dodávateľa a on následne priamo cez náš systém a my už riešime zvyšok. Zefektívňuje to komunikáciu, znižuje administratívu a hlavne eliminuje chybovosť.

Akým spôsobom je zabezpečené toto prepojenie? Máte na to nejaký vlastný systém?

Áno, máme eLogistics. Je to skvelá on-line platforma. Pokiaľ má klient viac výrobných závodov, tak tu dokáže sledovať stav nákupných objednávok do všetkých svojich závodov. Aj dodávatelia môžu zadávať zásielky priamo do systému, takže je zaistená skutočne maximálna efektivita a transparentnosť. Všetky zásielky sú monitorované a je možné určiť, kde sa jednotlivé zásielky práve nachádzajú a v akej sú práve prepravnej fáze. Platforma umožňuje nahrávanie dokumentov, zaznamenávanie informácií o nebezpečnom tovare a odosielanie budúcich objednávok. Navyše je systém prepojený s ďalšími našimi systémami, ako napríklad DOMINO pre pozemné zásielky, OTHELLO pre letecké a námorné zásielky a MIKADO pre kontraktnú logistiku. Všetko tak funguje „pod jednou strechou“.

Kde je tá najväčšia úspora pri využití procurement logistiky?

Okrem rýchlejšieho spracovania nákupných objednávok a zníženej administratíve sú to aj ďalšie faktory. Keď klient nemusí riešiť, kde je práve jeho zásielka, pretože vie, že sa o ňu stará prepravca, prináša to aj ďalšie výhody. Sú to hlavne nižšie celkové náklady. Uvediem jeden príklad: tým, že jedno naše auto môže doručiť tovar od viacerých dodávateľov, znamená to aj efektívnejšie využitie zamestnancov skladu a zablokovanie len jednej brány, alebo v extrémnych prípadoch napríklad úsporu energie počas zimných mesiacov – menej časté otváranie nakladacích brán a pod.