Prístav Houston schválil nový strategický plán

Tím prístavu v americkom Houstone, vedený výkonným riaditeľom Rogerom Guentherom, predstavil po mnohých mesiacoch práce strategický plán na rok 2020. Okrem poskytovania usmernení na nasledujúcich päť rokov pomáha strategický plán pripraviť pôdu pre komplexný plán prístavu do roku 2040.

Podľa štatútu sa od manažmentu Port Houston vyžaduje, aby každých päť rokov prehodnocoval dlhodobé a strategické plány. Nový plán vychádza z pôvodného plánu prijatého prístavnou komisiou v roku 2015, v ktorom sa stanovila jasná vízia, základné hodnoty, celkové ciele, akčné plány a výkonnostné opatrenia. Port Houston ich úspešne splnil, pretože v päťročnom období zaznamenal obrovský rast.

Komisia, zamestnanci, komunitné skupiny, zainteresované strany v priemysle, cieľové skupiny a verejné pripomienky boli súčasťou procesu, ktorý sa začal minulý rok, keď si manažment prístavu najal externú firmu, aby mu pomohla s aktualizáciou strategického plánu.

Port Houston sa v strategickom pláne zväzuje k tvorbe hospodárskej prosperity a k vytváraniu pracovných miest v regióne. Bude naďalej spolupracovať na tvorbe komplexného dlhodobého územného plánu na rok 2040. Hlavný plán je živý dokument, ktorý bude riadiť víziu a smer rozvoja a budovania infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie rastu a prosperity tak, aby sa stal pilierom hospodárskej prosperity regiónu a tvorby pracovných miest pre budúcu generáciu.

Kontajnerová aktivita v Port Houston sa v roku 2019 prudko zvýšila, keď zaznamenala rekordný nárast o 11 %. V uvedenom období pracovníci prístavu preložili 2.987.291 TEU. Rast nakládky a vykládky kontajnerov v najväčšom kontajnerovom prístave na pobreží Mexického zálivu pokračoval už osemnásty rok. Spomedzi desiatich najväčších kontajnerových prístavov v USA rástol Port Houston v roku 2019 najrýchlejšie.