Priemyselná skupina podporuje poplatky za emisie uhlíka pre veľké lode

Významné združenie námorného priemyslu – Medzinárodná námorná komora (ICS) – podporilo plány na globálny poplatok za emisie uhlíka z lodnej dopravy. Cieľom tohto kroku je pomoc pri financovaní prechodu tohto odvetvia na palivá šetrnejšie voči klíme.

ICS uviedla, že navrhla Organizácii Spojených národov (OSN), aby všetky obchodné plavidlá presahujúce určitú veľkosť zaplatili stanovenú čiastku za množstvo oxidu uhličitého, ktoré vypustia. Skupina, ktorá zastupuje majiteľov a prevádzkovateľov komerčných lodí pokrývajúcich viac ako 80 % svetovej obchodnej flotily, však nešpecifikovala, akú cenu uhlíka by podporovala.

Odhaduje sa, že lodný priemysel sa podpisuje pod takmer 3 % emisií skleníkových plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie, a predpokladá sa, že v nasledujúcich desaťročiach toto číslo ešte porastie. Environmentálni aktivisti uvítali predloženie tohto návrhu Medzinárodnej námornej organizácii. Upozornili však, že jeho rozsah zostáva nejasný. Marshallove ostrovy a Šalamúnove ostrovy, dva štáty v Pacifiku s veľkými lodnými flotilami, ktoré sú vážne ohrozené zmenou klímy, už navrhli poplatok za emisie uhlíka od 100 dolárov za tonu.

ICS uviedla, že nepodporuje opatrenia na regionálnej úrovni, ktoré navrhuje Európska únia, ale skôr požaduje, aby peniaze získané z poplatkov smerovali do akéhosi klimatického fondu, ktorý by dotoval alternatívne zdroje energie, ako napríklad vodík.

Zdroj: SITA

Foto: tmlg.eu