Pobrežné energetické jednotky pre lode v Hamburgu

Hamburská štátna vláda schválila rozsiahle rozšírenie dodávok energie z pobrežia v prístave Hamburg. Takto sa vytvoria podmienky pre prechod z lodnej nafty na ekologickú elektrickú energiu počas doby vykládky. Vďaka tejto expanzii hrá Hamburg priekopnícku úlohu v oblasti alternatívneho zásobovania energiou počas lodnej premávky v prístave.

Od roku 2022 bude prístav Hamburg ako prvý prístav v Európe ponúkať dodávku energie z pobrežia pre mega kontajnerové lode. Energia z pobrežia bude k dispozícii pre kontajnery na celkom ôsmich miestach pripojenia umiestnených v častiach Burchardkai, Europakai a Predöhlkai.

Rozšírenie pobrežných energetických zdrojov v prístave predstavuje významný a hmatateľný krok smerom k väčšej ochrane podnebia a životného prostredia v Hamburgu. Využitie regeneračnej energie z týchto blokov úplne eliminuje existujúce emisie CO2 a znečisťujúcich látok z plavidiel počas obdobia vykládky.

Využitie pobrežnej energie významne prispeje k dosiahnutiu klimatických cieľov v odvetví lodnej dopravy. Investícia predstavuje 76,0 miliónov EUR. Dokončenie pobrežných energetických blokov sa plánuje na rok 2022, s pravidelnou prevádzkou sa ráta od roku 2023.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *