Partnerstvo skupiny MOL a PRS v obehovom hospodárstve

Skupina MOL uzavrela strategické partnerstvo v oblasti dodávateľského reťazca so spoločnosťou PRS, ktorá je popredným dodávateľom udržateľných drevených paliet pre petrochemický priemysel. PRS, dcérska spoločnosť skupiny Faber Halbertsma Group, prevádzkuje komplexný systém, ktorý v rámci kontinuálneho cyklu zbiera prepravné palety, opravuje ich a posiela späť do obehu.

Vďaka tomuto partnerstvu bude balený polyetylén (PE) a polypropylén (PP) od spoločnosti MOL Petrochemicals v maďarskom Tiszaújvárosi a spoločnosti Slovnaft v Bratislave distribuovaný na opätovne použiteľných prepravných paletách. Vznikne tak plynulý a ekologickejší logistický proces, ktorý bude zahŕňať zber, opravu a opätovné použitie paliet – cirkulárny pohyb státisícov udržateľných drevených paliet. V porovnaní s jednorazovým modelom prepravných paliet tento cirkulárny model zachráni každoročne pred výrubom až 54.000 stromov.

Partnerstvo s PRS je plne v súlade s dlhodobou stratégiou MOL Group „Shape Tomorrow“ 2030+, ktorá stavia na optimalizácii efektívnosti dodávateľského reťazca a znižovaní uhlíkovej stopy spoločnosti. Zároveň posilní postavenie Skupiny MOL ako kľúčového hráča v obehovom hospodárstve v strednej a východnej Európe.

„V rámci partnerstva spolupracujeme s celou Skupinou MOL – od nákupu, cez predaj až po logistiku. Ďalšou výhodou nášho partnerstva so Skupinou MOL je jednoduchšia spolupráca s komunitou používateľov paliet,“ uviedol Rinus de Kok, obchodný riaditeľ spoločnosti PRS.

„Pre Skupinu MOL ide o významný krok, ktorý ju posúva z pozície nákupcu paliet do role aktívneho hráča obehového hospodárstva. Okrem mimoriadne významnej environmentálnej udržateľnosti zlepšíme podstatným spôsobom aj naše prevádzkovanie a kvalitu obalového materiálu, čo ocenia zákazníci, ale aj pracovníci logistiky,“ zdôraznil Tomáš Marek, zástupca Logistiky polymérov na Downstreame Skupiny MOL.

Bence Körmendi, riaditeľ Petrochémie Skupiny MOL, uviedol: „Cirkulárny charakter nášho komplexného dodávateľského reťazca je pre Skupinu MOL jedinou cestou vpred. Pomôže nám znižovať náš dopad na životné prostredie v čase, keď sa veľa medzinárodných spoločností zaväzuje k udržateľnejšiemu prístupu k podnikaniu. Spoločnosť PRS má bohaté skúsenosti z dlhodobej spolupráce a zvyšovania efektivity vynaložených nákladov v celoeurópskom obehovom hospodárstve, čo z nej robí spoľahlivého obchodného partnera.“

Foto: plasticportal.sk