Osem trendov v digitálnom maloobchode na rok 2021

Nové skladové a logistické technológie prispeli k zefektívneniu zásobovania, procesov vybavovania objednávok a k vytváraniu pohodlnejších spotrebiteľských skúseností pri nakupovaní online. Nasledovné digitálne trendy, pripravené spoločnosťou ANASOFT, budú relevantné aj v roku 2021, kedy svet začne vstupovať do post-pandemického normálu a tradičný maloobchod sa bude pripravovať na novú éru. 

  • Postpandemická logistika. Vzrastú výzvy na post-pandemický priemysel logistiky, ktorý bude musieť zvládnuť zvýšenú ponuku dodávok bez ohrozenia jej flexibility. Riešenia prediktívnej analýzy ponúkajú spôsob, ako dosiahnuť zodpovedné a spoľahlivé dodávateľské reťazce.
  • Dátová logistika a dopyt riadený dodávateľským reťazcom. Aby sa mohol podnik posunúť smerom k adaptívnym operačným modelom na zníženie rizika dodávok, mal by dodávateľský reťazec začať s transformáciou logistiky založenej na dopyte.
  • Viackanálová logistika ako nový štandard. Elektronický obchod a online predajcovia sa s multikanálovou stratégiou, ktorá sa stáva novým štandardom, stali víťazmi roku 2020. Logistické procesy, riadenie zásobovacieho reťazca a proces vybavovania objednávok sa musia náležite prispôsobiť viackanálovým princípom.
  • Štíhle skladovanie. S rozvojom trendu viackanálovej logistiky a s rozširovaním služieb zameraných na plnenie požiadaviek jednotlivých zákazníkov sa koncepcia štíhleho skladu stáva kľúčovou budúcnosťou logistiky zásob a riadenia dodávateľského reťazca.
  • Hybridizácia logistickej stratégie. Škálovanie internetu vecí v logistických operáciách na vstupe a výstupe prispeje k zvýšeniu výkonu, citlivosti a odozvy. Ďalšie zlepšenia budú riadené dynamickými logistickými stratégiami a prispôsobené prevádzkovým metódam.
  • Dynamická synchronizácia zásobovacieho reťazca a výroby. Čoraz viac spoločností sa usiluje prejsť na model dodávateľského reťazca založeného na dopyte s holistickým prístupom k digitálnej transformácii a s inteligentnou automatizáciou logistiky. To si vyžiada užšiu integráciu medzi ogistikou a výrobou a tiež ich dynamickú spoluprácu.
  • Reverzné toky a kruhová logistika. Viackanálová logistika ohlásila ďalší významný vývoj v oblasti udržateľnosti, pričom spätné toky zohrávajú rozhodujúcu úlohu. Uzavretie životného cyklu produktu kruhovou logistikou predznamenáva prechod na obehové hospodárstvo.
  • Od dodávateľských reťazcov po dodávateľské siete. Nové technológie, spomalenie globalizácie a nárast regionalizácie zrýchlia transformáciu dodávateľského reťazca na dodávateľskú sieť prostredníctvom decentralizovaných modelov riadenia.

Zdroj: ANASOFT

Foto: Schildknecht