Nová logistická podpora od Yusen Logistics

S cieľom prispieť k trvalej udržateľnosti dlhodobých dodávateľských reťazcov zákazníkov a rastu podnikov začala spoločnosť Yusen Logistics ponúkať nové služby na riešenie zložitých logistických problémov pre zákazníkov, ktorí hľadajú integrovanejší alebo komplexnejší súbor služieb a podporujú hlbšie dodávky a riadenia reťazca. Nové služby riešia čoraz zložitejšie výzvy zákazníkov v oblasti logistiky.

Existuje množstvo hospodárskych dohôd, ktoré podporujú voľný obchod, pričom sa svetové hospodárstvo stáva čoraz zložitejším. Dokazuje to nadobudnutie platnosti Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Japonskom a EÚ a TPP11 – novej zóny voľného obchodu. Súčasne sa prejavil vplyv protekcionizmu, napríklad v obchodných vzťahoch medzi USA a Čínou. Podnikateľské prostredie pre zákazníkov sa dramaticky mení. V kontexte týchto hospodárskych podmienok bude Yusen využívať nové služby na podporu zákazníkov, ktorí sú sužovaní nedávnymi komplexnými logistickými výzvami, napríklad reakciou na zmeny v tarifách v rôznych krajinách.

Nová služba logistickej podpory využíva databázu šiestich funkcií na poskytovanie informácií o tarifných klasifikáciách, najnovších tarifných sadzbách a pravidlách pôvodu. Spoločnosť Yusen bude tiež poskytovať komplexné služby diagnostiky dodávateľského reťazca, ktoré budú spĺňať potreby zákazníkov. Ide o výpočty nákladov na pristátie, vrátane nákladov na dopravu, taríf a poistného, ako aj o ​​analýzu zdrojov a poskytovania trhových informácií.

Poskytovaním optimálnych riešení založených na informáciách analyzovaných vlastnou diagnostickou službou môže spoločnosť Yusen očakávať zníženie ciel, zlepšenie efektívnosti a zmiernenie rizík v celom dodávateľskom reťazci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *