Ministerstvo dopravy spúšťa súťaž na trati Žilina – Rajec

Ministerstvo dopravy opätovne spúšťa proces liberalizácie železničných tratí. Dopravcovia sa tak môžu prihlásiť do súťaže o 21 kilometrov dlhú regionálnu trať Žilina – Rajec. Rezort dopravy zároveň upravil súťažnú dokumentáciu tak, aby bola prístupnejšia širšiemu spektru uchádzačov. Víťaz súťaže bude v zmysle zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme obsluhovať trať nasledujúcich 10 rokov. Začiatok prevádzky je plánovaný od 1.1.2022.

Opätovné oznámenie o zámere spustiť súťaž na trať Žilina – Rajec zverejnil rezort dopravy v januári 2020 v súlade s pravidlami Európskej komisie. Dnes oznam zverejnil na stránke ministerstva. Záujemcovia majú 34 dní na predkladanie žiadostí o účasť na verejnej súťaži.

„Ponúkame férovú a transparentnú súťaž, pretože je našim zámerom, aby sa zapojilo čo najviac dopravcov. Iba tak vieme získať v konkurenčnom boji čo najlepšiu cenu a hlavne kvalitné cestovanie pre ľudí,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Oproti pôvodnej súťaži ministerstvo dopravy upravilo súťažné podmienky. Rozširuje počet hodnotiacich kritérií, pričom sa výrazne predlžuje časová lehota pre uchádzačov na predloženie už konkrétnej ponuky, a to na 63 dní. Víťazný dopravca bude mať rovnako viac času na prípravu pred reálnym spustením prevádzky vlakov. Po ňom zároveň získa časovú rezervu 2 roky na to, aby zmodernizoval svoj vozidlový park v súlade s požadovanými podmienkami verejnej súťaže.

Splnenie podmienok súťaže bude hodnotiť nezávislá komisia na ministerstve dopravy. Dopravcovia, ktorí splnia právne, technické a odborné podmienky na zabezpečenie dopravných výkonov, dostanú detailné súťažné podklady. Ich obsahom bude samotný rozsah vlakov na trati, cestovné poriadky či konkrétne finančné podmienky.

V súčasnosti dopravu na trati Žilina – Rajec zabezpečuje ZSSK.

FOTO: zilina-gallery.sk

Rozhovor s ministrom dopravy nájdete v on-line časopise Logistika Dnes Magazín, ktorý si môžete stiahnuť TU