M. Melník, 123kuriér: Inšpirujeme sa potrebami našich zákazníkov

Spoločnosť 123kuriér patrí na slovenskom logistickom trhu k etablovaným firmám. Predstavitelia firmy sa venujú podnikaniu v doprave už od roku 2005, ale až založením vlastnej siete napĺňajú v posledných rokoch svoju predstavu balíkovej logistiky „pre všetkých“, teda v oblasti B2B (doručovanie zásielok medzi firemnými klientmi), B2C (doručovanie firemných zásielok na súkromné ​​adresy), D2C (doručovanie zásielok výrobcu priamo koncovému zákazníkovi) a C2C (doručovanie zásielok medzi súkromnými osobami). Užívateľsky príjemné aplikácie pre zákazníkov, využitie know-how profesionálneho tímu a zodpovedný prístup k zákazníkom posunul spoločnosť 123 kuriér medzi popredných poskytovateľov kuriérskych služieb na Slovensku.

„Minulý rok bol v našej skupine charakterizovaný veľkými investíciami a prudkým rozvojom. Nevyhli sme sa samozrejme niektorým problémom a chybám, ale vďaka neuveriteľnému množstvu práce celého tímu ich zvládame prekonať. Dosiahli sme rýchle rozšírenie a zahustenie prepravnej siete a zvládli sme tak zásadný nárast počtu zásielok. Na Slovensku, kde sme už etablovanou firmou, sa nám podarilo optimalizovať a rozšíriť prepravnú sieť tak, že sme zefektívnili prepravné toky a zlepšili ekonomiku prevádzky bez zdraženia služieb a v októbri minulého roka sme vstúpili na český trh,“ uvádza Miloš Melník, generálny riaditeľ spoločností 123kuriér/123kurýr (na fotke).

Vznikla tak slovensko-česká prepravná sieť s veľmi zaujímavou ponukou služieb a jej rýchly rozvoj potvrdzuje ambíciu majiteľov posunúť skupinu 123kuriér/123kurýr medzi významné firmy v segmente balíkovej logistiky v Českej republike a na Slovensku. „Rozšírenie siete do Českej republiky, ktoré už teraz môžeme považovať za vydarené, podporilo navyše naše konkurenčné výhody. Vďaka prepravnému systému napríklad dokážeme prepraviť zásielku odkiaľkoľvek z Českej republiky kamkoľvek na Slovensko alebo opačne počas 24 hodín. Navyše pre tieto zásielky platia rovnaké váhové a rozmerové limity, ako pre zásielky vnútroštátne. Väčšina našej konkurencie rozmery a váhu medzinárodných zásielok obmedzuje a dodanie do 24 hodín ponúka len medzi určitými regiónmi susedných štátov,“ vysvetľuje Miloš Melník.

Skupina 123kuriér/123kurýr má aktuálne v Českej republike a na Slovensku 16 pobočiek a 2 distribučné centrá (hub). Zamestnáva okolo 1000 ľudí, 50 % z tohto počtu sú priamo kuriéri. „Firma sa po všetkých stránkach rozvíja. Za rok 2021 dosiahol náš obrat z balíkovej logistiky viac než 400 mil. CZK a hovoríme tak v rámci skupiny o 230% náraste,“ hovorí Miloš Melník.

V Českej republike zatiaľ 123 kurýr naplno zabezpečuje oblasť B2B a B2C a na rozšírení služieb priebežne pracuje. „Ponúkame novú stratégiu spolupráce. Nenútime našich zákazníkov, aby sa zaväzovali zmluvou, prijali potrebné podmienky prípadného rozviazania spolupráce, alebo iné obmedzenia. Zákazník vstupuje do nášho systému tým, že na základe unikátneho prístupového hesla a odkliknutia základných prepravných podmienok môže rovno objednávať vyzdvihnutie a prepravu zásielok. Pokiaľ nechce z nejakého dôvodu v spolupráci pokračovať, jednoducho ďalšie zvozy zásielok neobjedná. Všetko prebieha on-line, bezpapierovo,“ uvádza Miloš Melník.

Až 70 % celkového objemu prepravených zásielok spadá do oblasti B2C, teda doručovaniu balíkov od firemných zákazníkov na súkromné ​​adresy. Na Slovensku navyše rastie počet C2C zásielok, teda doručovanie balíkov medzi súkromnými osobami. „Inšpirujeme sa potrebami našich zákazníkov. Pre nich zlepšujeme služby, zlepšujeme aplikácie a efektívne rozširujeme sieť tak, aby sme im boli čo najbližšie. Novinkou, ktorá je teraz na Slovensku tesne pred spustením, sú Balíkové centrá, v ktorých si budú zákazníci môcť vyzdvihnúť aj podať balík. Podľa nás sú osobný kontakt so zákazníkom, poradenské služby a pomoc pri platbe dobierky alebo zadávaním dát pri odosielaní balíka dôležité. Otvoríme teraz 150 Balíkových centier, ktoré bude obsluhovať preškolený personál,“ vysvetľuje Miloš Melník.

Už sa veľa napísalo o tom, že logistika ako odvetvie, a teda aj preprava zásielok, rastie „vďaka“ covidu, teda nútenej zmene nákupného správania spotrebiteľov počas pandémie smerom k využívaniu e-commerce. Podľa prieskumu spoločnosti KPMG a ui42 vzrástol napríklad počet slovenských e-shopov, ktoré sú zásadným zákazníkom kuriérskych služieb, o celú jednu tretinu. Zdá sa, že rozvoj podnikania v balíkovej logistike je v tejto dobe jednoduchý. „Viete, tento názor nemôžem plne prijať. Pandémia má samozrejme svoj pozitívny, ale na druhej strane aj negatívny vplyv na náš biznis. Predstavte si, že vo vašej stratégii môžete len minimálne použiť predikciu a neviete ani kvalifikovane posúdiť, ako sa bude trh vyvíjať. Musíte sa stretávať s mnohými prekážkami. Zvládnuť dobre enormný nárast v sezónach, ale aj napríklad neúmerný počet zásielok sústredených iba na niektoré dni v týždni. Na ich spracovanie potrebujete veľké množstvo zamestnancov. Ako im ale efektívne zabezpečiť prácu v dňoch, kedy nie je nápor taký veľký a prevádzka ich prácu nevyužije? Avšak s týmito vecami sa stretávajú všetky balíkové spoločnosti.

Príjemcovia napríklad nie sú ochotní akceptovať predĺženie doby doručenia. V ostatných krajinách EÚ je to inak, doba doručenia sa pohybuje aj v niekoľkých dňoch. To v Česku a na Slovensku nie je možné. Bežná doba doručenia (mimo doručenia „just in time“ alebo kuriérskych služieb na báze okamžitého dodania), ktorú príjemca očakáva, je 24 hodín po vyzdvihnutí u odosielateľa. Tlak na našich prevádzkových zamestnancov aj na kuriérov je enormný,“ vysvetľuje Miloš Melník. „Nie je to z mojej strany sťažnosť. Musíme sa trhu prispôsobiť. Na druhej strane sa môžeme spoľahnúť na to, že v oboch krajinách stále rastie podiel on-line predaja a v niektorých segmentoch maloobchodu je dokonca vyšší ako priemer v celej EÚ. A nemyslím si, že tento trend bude v súvislosti s normalizáciou situácie v dobe ,postcovidovej‘ iný. Budeme pokračovať a rozvíjať našu skupinu tak, aby sme v budúcnosti získali väčší podiel na trhu. Pripravujeme množstvo noviniek, hlavne v súvislosti s novými technológiami a v oblasti zlepšenia ,poslednej míle‘. Chceme, aby naši zákazníci boli s našou prácou spokojní a spolupráca na báze úplnej dobrovoľnosti im bola príjemná,“ dodáva Miloš Melník.