Logistika musí pracovať na sto percent

Na otázky využitia modernej logistiky pri rekonštrukcii elektrárne FELTON na Kube odpovedá Ing. Pavol Machovič, obchodný manažér pre zahraničný obchod PPA CONTROLL, a.s.

Úlohou spoločnosti PPA Controll pri rekonštrukcii elektrárne FELTON na Kube bolo napríklad dodať novú turbínu, nový rotor generátora, či elektrické zariadenia. Ako takáto citlivá preprava materiálu vyzerá z hľadiska logistického zabezpečenia?

Príprava, ako aj samotná realizácia prepravy, je vždy náročný proces. Museli do neho vstúpiť  firmy, ktoré sa špecializujú na takýto druh prepravy a ktoré sú schopné zaistiť kompletný balík s tým spojených služieb. Často išlo o nadrozmerné  zásielky z hľadiska priestoru a hmotnosti. Firma PPA CONTROLL, a.s.  na tieto činnosti využila našich osvedčených logistických partnerov, s ktorými sme mali veľmi dobré skúsenosti aj v predchádzajúcich medzinárodných projektoch. Náročnú logistickú prípravu a zabezpečenie celého procesu tejto multimodálnej prepravy až na miesto určenia úspešne realizovala firma Austromar s.r.o. Bratislava v spolupráci s firmou ARRS Forwarding s.r.o. Banská Bystrica. Kompletnú  technickú stránku prepravy, pozemnú prepravu v Európe do prístavu Rotterdam, lodnú prepravu z Rotterdamu do prístavu MOA, ako aj cestnú prepravu z prístavu MOA do elektrárne FELTON, zaisťovala skúsená  lodiarska  firma NIRINT z Rotterdamu a ďalší cestní dopravcovia, ktorí disponovali potrebným technickým vybavením na prepravu našich zásielok.  Vzhľadom na to, že väčšina našich zásielok bola exportovaná z Českej republiky, veľmi dôležitú úlohu tu zohrala aj firma Tektit s.r.o. z Bratislavy, ktorá v spolupráci s partnermi v Českej republike zaisťovala kompletný, často veľmi zložitý a komplikovaný colný servis, najmä z dôvodu exportu tovaru do krajiny mimo EÚ. 

Aké najväčšie výzvy z hľadiska logistiky predstavovala rekonštrukcia elektrárne FELTON?

Hovorí sa, že každý má robiť to, čo vie najlepšie. My sme sa držali toho hesla, a preto sme logistickú stránku dali do rúk odborníkom. Pritom je nutné zdôrazniť aj odvedenú kvalitnú prácu ostatných zainteresovaných firiem, ktoré sa podieľali  napr. na príprave špeciálneho zámorského balenia tovaru, zaistenie colných a poistných formalít a pod.  Z logistického pohľadu je to ako skladačka mozaiky, každý článok mozaiky musí pracovať na 100 %. Ďakujeme všetkým zainteresovaným firmám, ktoré mesiace pripravovali tento projekt po logistickej a colnej stránke, pričom sme spoločne  hľadali najefektívnejšie spôsoby plánovania a realizácii  prepráv. Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho, no jednotlivé úkony sme museli do detailu rozpracovať a doladiť tak, aby sa náš tovar dostal včas a bez poškodenia na miesto určenia. V námornej  preprave sa každý kus tovaru, resp. každý kontajner, manipuluje minimálne 7 krát, čím vzniká reálny predpoklad vzniku možného problému, preto sme museli urobiť všetky potrebné oparenia, aby sa tovar počas celej cesty k zákazníkovi v žiadnom prípade nepoškodil a bol komplexne zabezpečený.  

Aké najväčšie problémy pri preprave materiálu ste museli riešiť?

Všetky kroky sme s niekoľkomesačným predstihom  mnoho ráz  prediskutovali s našimi partnermi,  dodávateľmi tovaru a tiež s lodiarom a ostatnými dopravcami tak, aby sme sa vyhli prípadným neočakávaným problémom.  Preprava je dynamický prvok a každý jej účastník  musí byť pripravený na možné  problémy, ktoré môžu objektívne vzniknúť.  Spomeniem napr. záplavy v Nemecku a s tým spojené zmeny v harmonogramoch vlakov a lodí, čo si vyžiadalo neustále sledovanie situácie a prijatie takých krokov, ktoré by čo najviac eliminovali zmeny v našich plánovaných postupoch. Najväčšie problémy niekedy nemusia byť rozmerovo veľké, no administratívne sú veľmi náročné. Napríklad preprava tzv. nebezpečného nákladu, aj keď iba malého množstva, si vyžaduje mnoho dodatočného administratívneho zaťaženia. Také sú však medzinárodné pravidlá a my ich musíme dodržiavať.

Boli kubánske prístavy dostatočne pripravené na prebratie takéhoto tovaru?

Kubánske prístavy sú štandardne vybavené na prijatie nadrozmerných nákladov a štandardných kontajnerových zásielok. V námornej preprave sme využili  lodiarsku spoločnosť NIRINT, ktorá má veľmi dobré zázemie na Kube. Ako jediná lodiarska spoločnosť svoje lode smeruje aj do prístavu MOA, odkiaľ sa zásielky ďalej prepravovali priamo do elektrárne FELTON.  Všetky úlohy sme zvládli podľa harmonogramu  a v intenciách našich interných plánov. Môžeme konštatovať, že doprava komponentov na opravu bloku elektrárne FELTON sme splnili k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. 

(as)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *