Ladislav Balogh, GEFCO: Tovar sa bude prepravovať vždy

Pandémia COVID-19 tvrdo zasiahla aj prepravu tovarov. Mnohé firmy situáciu nezvládli, iné sa jej dokázali postaviť. „Ťažko povedať, kedy a či vôbec sa situácia vráti do pôvodného stavu. Každopádne tovar sa bude prepravovať vždy,“ hovorí v exkluzívnom rozhovore Ladislav Balogh, Country Manager divízie Air & Sea spoločnosti GEFCO na Slovensku.

Nedávno ste boli menovaný do novej funkcie, práve v čase kedy sa logistické toky celosvetovo menia. Čo sú pre vás prioritné ciele? Na čo sa predovšetkým zameriate?

V dnešnom zložitom období je pre mňa nová pozícia veľkou výzvou. Mám ale kvalitný, kompaktný tím ľudí, na ktorých som sa mohol v minulosti vždy úplne spoľahnúť, a s ktorými budem pracovať i na novo vytýčených cieľoch. Plánujem sa zamerať predovšetkým na zvýšenie podielu prepráv v oblasti strojárenstva a farmaceutického priemyslu.

V segmente automotive, kde sme európskou jednotkou, sa aj naďalej budeme veľmi intenzívne venovať inováciám v dodávateľských reťazcoch pre našich dlhoročných partnerov, aby sme im boli schopní ponúkať služby s vysokou pridanou hodnotou,a pomohli tak s obnovením produkcie automobilov. Plánujeme rozvíjať aj služby časovo kritických, železničných a projektových zásielok.

Ako sa počas pandémie vyvíjali kapacity v námornej a leteckej doprave?

Vzhľadom na urgenciu zásobovať trh OOPP pomôckami sme na začiatku pandémie zaznamenali rapídny nárast dopytu po leteckej preprave z Číny do celého sveta, Európu nevynímajúc. Ceny boli v niektorých prípadoch až 10 násobne vyššie ako pár týždňov predtým. Spôsobil to zvýšený dopyt a rušenie väčšiny pravidelných liniek z dôvodu snahy o zamedzenie šírenia vírusu. Dopyt po námornej preprave počas pandémie poklesol a klienti presedlali na leteckú prepravu, aby sa rýchlo predzásobili a boli pripravení na reštart ekonomiky.

Po prvom nápore urgentnej logistiky OOPP prostredníctvom leteckej prepravy sa však ako najefektívnejšia javila železničná preprava. Bola a je dobrým kompromisom medzi leteckou a námornou dopravou. Pri väčšom množstve materiálu je cenovo výhodnejšia oproti leteckej preprave a zároveň je rýchlejšia ako námorná. Preprava z Číny do Európy trvá približne 16 dní.

Ako dlho môže táto situácia trvať?

Ťažko povedať, kedy a či vôbec sa situácia vráti do pôvodného stavu. Každopádne tovar sa bude prepravovať vždy. Námorne, letecky, železnične či pozemne. Závisí na klientoch, akú formu prepravy si zvolia, ktorá bude pre nich najefektívnejšia. Po prvých dvoch mesiacoch pandémie sme boli svedkami postupného prechodu dopytu z leteckej prepravy na železničnú prepravu, ktorá je kompromisom rýchleho tranzitného času a finančnej nákladnosti. Aktuálne sa situácia postupne normalizuje a klienti opäť využívajú pravidelnú námornú dopravu.

Je teda alternatívou železničná preprava?

Určite áno, ak je pre klienta námorná preprava príliš pomalá a letecká preprava príliš drahá. Železničná preprava je v takýchto prípadoch tým optimálnym riešením. GEFCO aktuálne ponúka týždenne 16 pravidelných vlakových spojení z Činy do Európy. Klienti si môžu využiť prepravu od jedného balíka až po celý kontajner či dokonca ucelený vlak. Špeciálny ucelený vlak, v režime door-to-door, sme napríklad vypravili po pandémií z čínskeho Wu-chanu do Francúzska s 500 tonami dielov pre segment automobilového priemyslu. Zaujímavosťou je, že to bol jeden z prvých vlakov, ktorý opustil mesto po pandémii. Na zabezpečení prepravy sme spolupracovali priamo s prevádzkovateľmi železničných tratí a s majiteľmi terminálov, realizovali sme bezkontaktné postupy a zásielka bola špeciálne ošetrená, aby sa minimalizovalo šírenie vírusu. 

Okrem vlakovej prepravy z Činy sme počas pandémie zaznamenali aj dopyt po multimodálnej doprave v rámci EÚ ako alternatívu k pozemnej doprave. Výborným príkladom je napríklad preprava medzi strednou Európou a Tureckom. Týždenne spoľahlivo prepravíme desiatky kontajnerov z Turecka na Slovensko. Klienti tak nemusia riešiť obmedzenia na hraniciach pre pozemnú dopravu či zdržanie prepravy. Častokrát výrazne šetria na nákladoch, keďže multimodálna preprava je na dlhé trasy ekonomicky veľmi efektívna.

Na ktorých trasách a trhoch sú problémy najvypuklejšie?

Najväčšie komplikácie z dôvodu prísnych opatrení boli v Indii a ešte stále zažívame ich zažívame v Indii. Ľudia mali všeobecný zákaz vychádzania a pamätám si na situáciu, keď sme museli čakať 4 dni na letisku v Dillí na štátnych colníkov, aby sme mohli spracovať zásielku.

Čo to znamená pre zákazníkov?

Nedá sa presne povedať, čo sa stane v nadchádzajúcom období. Niektoré krajiny opäť zavádzajú nové opatrenia proti šíreniu COVIDu, ale predpokladám, že to nebude mať na ekonomiku tak zásadný dopad, ako na začiatku roka. S istotou môžeme tvrdiť, že prísnejšie opatrenia zapríčinia menej pravidelných medzikontinentálnych spojení, čo bude mať za následok nižšie prepravné kapacity, ktoré sa premietnu do dlhšieho tranzitného času a vyšších nákladov. Odporúčam, najmä v tejto situácií, využiť pomoc logistických expertov, ktorí majú presné informácie o aktuálnych prepravných možnostiach a procesoch s tým spojenými.

Aké ste najčastejšie riešili prepravy?

Najprepravovanejšou komoditou bol určite zdravotnícky materiál. Počas prvých dvoch mesiacov sme zorganizovali množstvo leteckých urgentných zásielok z Číny či Indie. Paradoxom je, že vo februári sme prepravovali našim kolegom do čínskej pobočky tvárové rúška, keďže v tom období vrcholila pandémia v Číne a ochranných pomôcok bol nedostatok. Následne bol nedostatok pomôcok všade vo svete.

V marci sme zabezpečovali kompletný servis a prepravu 6 miliónov rúšok, 20 tisíc respirátorov a ďalších 64 ton ochranných zdravotníckych pomôcok pre slovenský a český trh. Zásielku sme konsolidovali od niekoľkých dodávateľov z rôznych miest v Číne, podľa požiadaviek klienta balili a paletovali, riešili sme skladové kapacity pred dodaním. Vzhľadom na to, že v tom čase sa menili colné formality, ktoré v vyžadovali čínske colné úrady pre export ochranných pomôcok, úzko sme spolupracovali s lokálnym nákupcom. Ďalších 1,4 milióna zdravotníckych pomôcok sme pre tohto istého klienta zabezpečovali na začiatku mája.

Pre popredného dodávateľa ochranných pomôcok pre zdravotnícke zariadenia v Austrálii sme zabezpečovali, podobne ako pre slovenskú Pentu, kompletný servis a prepravu 50 miliónov ochranných masiek z Číny. Ďalšia transkontinentálnu zásielku – 6 ton ochranného materiálu sme v rekordnom čase vyriešili pre rumunský trh a sieť dentálnych kliník.

Môže prípadná druhá vlna pandémie situáciu ešte viac skomplikovať?

Neočakávam, že druhá vlna bude mat tak zásadný a negatívny efekt, ako sme zažili začiatkom roka. Myslím, že trh je oveľa lepšie pripravený, ľudia sú zásobení pomôckami a mame vedomosti, ktoré sme na začiatku roka nemali.

Aká je vaša rada klientom v súčasnej situácii?

Odporúčam obrátiť sa na expertov na colnú a prepravnú problematiku. Klienti tak ušetria na nákladoch a znížia riziko problémov s prepravou.

Jozef Brezovský

Tento rozhovor, ako aj ďalšie články, nájdete v siedmom čísle Logistika Dnes Magazínu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť TU