Industry 4.0 aplikuje 40 % slovenských firiem

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM – predstavilo výsledky 3. ročníka prieskumu o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov. Trojročný zber dát potvrdil kontinuálne sa zvyšujúci podiel firiem, ktoré začali s aplikáciou Industry 4.0.

Kľúčové zistenia prieskumu hovoria o zvyšovaní inovačného potenciálu firiem, o pozitívnom posune v dostupnosti informácií, ale aj o nedostatočných podmienkach pre vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, či potrebe zmeny úlohy manažmentov v transformačnom procese. Industry4UM upozorňuje na nedostatok odborníkov pre digitalizáciu priemyslu a vyzýva na intenzívnejšiu spoluprácu zainteresovaných pre akceleráciu zmien.

Podľa zistení prieskumu kroky k digitálnej transformácii už realizuje 40 % slovenských firiem. V porovnaní s minuloročným prieskumom to predstavuje 100-percentný nárast. Rovnaké percento firiem sa na aplikáciu aktívne pripravuje a implementačnú stratégiu začne napĺňať v blízkej budúcnosti. Stúpa aj podiel firiem, ktoré pracujú na implementácii systematicky, podľa vopred vytvorenej stratégie. Kým v rokoch 2017 a 2018 mala prijatú stratégiu implementácie približne tretina firiem, v  roku 2019 to už bola polovica firiem. Na jej tvorbe sa väčším podielom zúčastňujú samostatné oddelenia a špecializované tímy, poverené tvorbou stratégie a aplikáciou Industry 4.0. V oveľa významnejšej miere zaznamenávame budovaniefiremnej kultúry postavenej na inovačnom riadení. Dve tretiny podnikov aplikujú Industry 4.0 vo vlastnej réžii, postupne však začínajú kooperovať s viacerými dodávateľmi.

Aktuálne sa pozornosť podnikov zameriava na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti externých a interných procesov. Začínajú však pociťovať vplyv hospodárskej recesie. V súvislosti s ňou možno v najbližšom období očakávať znižovanie dynamiky investičných zámerov. „Firmy potrebujú byť opatrné. Kríza sa však raz skončí a platí, že z každej krízy vychádzajú ako najsilnejší práve tí, ktorí v jej čase intenzívne inovujú, pretože väčšina ostatných len šetrí. Nie všetko je potrebné v rámci Industry 4.0 robiť cez veľké investície. Príležitostí na zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom Industry 4.0 je veľa, od nízkonákladových úprav a optimalizácie procesov s rýchlou návratnosťou, cez zavádzanie detailnejších analýz existujúcich dát, po vzdelávanie a rozvíjanie ľudí,“konštatuje Martin Morháč, predseda Združenia inteligentného priemyslu – Industry4UM.

Transformačné tempo z časti brzdí nedostatočný inovačný potenciál, najmä v prípade malých a stredných firiem so slovenským kapitálom. Fungujúci systém inovačného riadenia, ktorý prináša reálne a významné zlepšenia má dnes zavedených 33 % firiem. „Technologické inovácie poháňajú priemyselnú výrobu a posilňujú ju voči konkurencii. Aj keď je v medziročnom raste cítiť snahu budovať systémy inovačného riadenia, súčasný stav je potrebné stále považovať za veľmi nízky,“ upozorňuje Martin Morháč. V budúcom období je potrebné zamerať sa na akceleráciu inovačného prostredia. Inovácie sú dôležité súčastí priemyselnej, ale i vládnej agendy a adekvátne tomu by mali obe strany spoluvytvárať podmienky pre ich rozvoj.

Pre budúcnosť firiem je veľmi dôležité, aby sa problematikou stratégie a riadenia transformácie začali intenzívne zaoberať top manažmenty firiem. Dnes si to myslí len 25 % zo všetkých respondentov,  z toho menej ako 20 % top manažérov. „Táto situácia je veľmi vzdialená od reálnych potrieb. Myslenie manažmentov firiem je potrebné zmeniť, pretože Industry 4.0 nie je technologická zmena, ale zmena kvalitatívna. Zvyšovanie konkurencieschopnosti je záležitosť top manažmentov firiem a nie IT oddelení. Jedinou cestou na dosiahnutie prosperity, ale i prežitie firiem, musí byť zvyšovanie ich konkurencieschopnosti.  A práve Industry 4.0 je tou rozhodujúcou cestou,“ argumetuje Martin Morháč.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *