Hutchison Ports kupuje terminály APM Rotterdam

Spoločnosť APM Rotterdam podpísala predaj svojich terminálov spoločnosti Hutchison Ports, ktorá vlastní susedný terminál ECT Delta.

Úplný prevod akcií je založený na dohode, podľa ktorej bude spoločnosť APM Terminals Rotterdam naďalej existovať ako nezávislá organizácia s 5-ročnou zárukou objemu od materskej spoločnosti AP Moller-Maersk a bez vynúteného prepúšťania do štyroch rokov od podpisu dohody.

Vo vlastníctve spoločnosti Hutchison Ports bude mať spoločnosť APM Terminals Rotterdam príležitosť stať sa špičkovým moderným terminálom, ktorý je odolný voči budúcim zmenám. Spoločnosť Hutchison Ports uviedla, že má záujem aj o predĺžení nájmu s prístavom Rotterdam.

S ohľadom na tieto ambície a zabezpečenie zamestnanosti vyzerá budúcnosť terminálu v novom vlastníctve perspektívna s veľmi dobrými vyhliadkami na ďalší rozvoj.