GEFCO rozširuje spoluprácu s Renault Group v Rumunsku

Spoločnosť GEFCO rozširuje spoluprácu so spoločnosťami Renault Group a Dacia v Rumunsku, ktorá rastie už od roku 2005. Začiatkom roku 2021 spoločnosti GEFCO a Renault Group posilnili spoluprácu rozšírením dohody o tokoch hotových vozidiel (FVL) na trasách Mioveni-Konstanca a Konstanca-Bukurešť na ďalšie tri roky a pokračovaním v zaistení tokov FVL do Talianska a Belgicka.

Na dosiahnutie optimalizácie a synergie s existujúcimi tokmi došlo k zlúčeniu dvoch tokov (Mioveni-prístav Konstanca a Konstanca-Bukurešť) do jednej spiatočnej cesty a nahradeniu cestnej prepravy z prístavu železničnou prepravou. Toto železničné riešenie zvýšilo kapacitu a umožnilo prepraviť až 700 vozidiel súčasne. A konečne, nahradenie 37 % nákladnej cestnej dopravy železnicou viedlo aj k významnému zníženiu emisií CO2.

Bogdan Ionita, generálny riaditeľ GEFCO Rumunsko, uviedol: „Sme nesmierne hrdí na to, že otvárame novú kapitolu našej spolupráce so spoločnosťou Renault Group. Tento rast je predovšetkým o postupnom kvalitatívnom vývoji. Ide nám o to konať ako jeden tím so zákazníkom a čo najlepšie využiť zdroje, ktoré máme k dispozícii, k zavedeniu optimalizácie, synergie a ku zníženiu CO2 na národnej úrovni. A čo je najdôležitejšie, tento vývoj je výsledkom odhodlania, talentu a profesionality tímov zapojených na oboch stranách.“

Okrem rozšírenia spolupráce pre toky Mioveni-Konstanca a Konstanca-Bukurešť si spoločnosť GEFCO Rumunsko zachovala exportné toky FVL do Talianska a Belgicka, kde sú automobily distribuované na viac trhov. V rámci zabezpečenia týchto tokov vypravuje GEFCO Rumunsko v priemere tri vlaky týždenne.

V roku 2020 prepravilo GEFCO Rumunsko pre Renault Group a Dacia 105.000 vozidiel. Zostáva lídrom na rumunskom trhu FVL a prepraví priemerne viac ako 300 áut denne.