Firmy čoraz viac nakupujú logistiku projektu

Kto začal s kariérou praktického pracovníka v lodnej doprave, rýchlo zistil, že existujú dva hlavné typy: pravidelne plánovaná lodná doprava a nepravidelná (trampová) doprava, kedy plavidlá nemajú pevne stanovený itinerár.

Náklad, ktorý pre svoju veľkosť alebo hmotnosť nemožno prepraviť kontajnerom, sa obvykle naloží na bežné nákladné plavidlo. V trampovej doprave sa náklad často plaví najmä do cieľových prístavov, ktoré ležia mimo dobre prevádzkovaných obchodných ciest. V logistike sa však veci stále vyvíjajú a aj keď dva vyššie opísané segmenty sú v nestálej činnosti, toto jasné rozdelenie už neexistuje.

Vysoká miera flexibility

Zatiaľ čo sa spoločnosti zaoberajúce sa nepravidelnou dopravou špecializujú čoraz viac, segmenty kontajnerových spoločností líniovej lodnej dopravy prenikajú do oblasti logistiky projektov a služieb vo vnútrozemí z dobrého dôvodu: majú čo ponúknuť. Najmä pre náklad, ktorý sa jednoducho nezmestí do štandardného kontajnera, môžu výdavky na prepravu rýchlo dosiahnuť jednociferné percento z celkových nákladov, čím sa dostávajú do pozornosti manažérov priemyselnej výroby. Už mnoho rokov existuje badateľný trend, že aj vo fáze projektovania veľkých priemyselných, najmä strojárskych komplexov, zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu možnosť ich rozdelenia na prenosné jednotky.

Dnešný trend smeruje k čoraz väčším a ťažším jednotkám, ktoré sprevádza veľký počet príslušenstva a oceľových konštrukcií, ale všetko je štandardizované tak, aby vyhovovalo rozmerom kontajnerov. Pretože náklady na menšie zásielky na bežných lodiach sú v porovnaní s kontajnerom veľmi vysoké a doba prepravy je neistá z dôvodu variabilných dní, veľa zákazníkov využíva v súčasnosti služby nepravidelnej prepravy linkových dopravných spoločností.

Manažment spoločnosti Mediterranean Shipping Company (MSC), švajčiarskom koncerne so sídlom v Ženeve, sa rozhodol tento trend po dôkladnej analýze využiť. Firma sa preto už niekoľko rokov sústreďuje na tento segment. V minulom roku prepravila globálne stovky nepravidelných zásielok, z toho desiatky po celom svete aj prostredníctvom prístavu v Hamburgu. Okrem veľkej spoľahlivosti lodných dopravných služieb je výhodou pre zákazníka odoslanie celej zákazky na jeden nákladný list. Navyše, riziká oneskorených dodávok môžu byť oveľa lepšie tlmené. Ak dôjde k oneskoreniu dodávky v prípade linkových služieb, môže klient prepravu nákladu vykonať neskôr s trampovou loďou. Táto flexibilita nákladných liniek sa prepravcom nikdy neosvedčila tak dobre ako v súčasnosti. Napríklad z príčiny zastavenia výroby a prepravy medzi výrobcami automobilov znížili následne linky RoRo svoje plavebné poriadky. Z dôvodu značného oneskorenia dodania nákladu konvenčné prepravné spoločnosti znížili alebo upravili svoje odchody.

Výhody vlastných železničných spojení

Pre zákaznícke projekty „debny a boxy“ je k dispozícii celá sieť vnútrozemských spojení spoločnosti MSC. Prázdne kontajnery, ktoré využívajú vlastné železničné služby, je možné nákladovo efektívne umiestniť do viac ako tridsiatich nemeckých skladov vo vnútrozemí a prepraviť späť do prístavu v Hamburgu po rovnakej trase ako plné kontajnery. Zákazník sa vyhne vysokým nákladom na dočasné skladovanie a plnenie nádob v námornom prístave.

Hamburský prístav je pre tento typ logistiky mimoriadne dobre vybavený. Právom sa považuje za najväčší železničný terminál v EÚ, pretože približne 12 percent nákladnej železničnej dopravy v Nemecku má ako východiskový alebo cieľový prístav Hamburg. Výsledná vysoká frekvencia odchodov vlakov zaručuje ekonomickú logistiku šetriacu zdroje a vo všeobecnosti znamená, že kontajnery dorazia do cieľa do jedného dňa, čo nielen uľaví cestnej sieti, ale aj zníži emisie o 75 percent.

Spoločnosť MSC dnes prevádzkuje vlastnú železničnú dopravu medzi prístavom v Hamburgu a terminálmi vnútrozemia v Stuttgarte, Ulme, Mníchove, Norimbergu a Lipsku. Ďalšie vlaky prepájajú vnútrozemie s bránou MSC v Bremerhavene, ako aj s terminálmi rieky Rýn z Bonnu do Duisburgu a následne s terminálom MPET v Antverpách. Znamená to komplexné nakupovanie logistiky projektu.

Podľa názoru MSC by bol Hamburg prospešný ako atraktívny nakladací port pre „vysoký a ťažký“ náklad. Podmienkou je rýchle zjednodušenie a urýchlenie postupov udeľovania povolení a zriadenie prístupových ciest pre tieto zásielky. Investície sú potrebné aj do rozšíreného terminálového priestoru na prekládkové skladovanie a manipuláciu s týmito špeciálnymi nákladmi.

Alexander Sotník

Foto: MSC