ENGIE Solutions uzavrela s XPO významný dopravný kontrakt

Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti pre udržateľnú mobilitu GNVERTgas vybrala spoločnosť ENGIE Solutions za distribučného partnera na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) vo Francúzsku firmu XPO Logistics.

V rámci ENGIE Solutions, významného hráča v oblasti udržateľnej mobility, je GNVERT popredným distribútorom alternatívnych palív vo Francúzsku vrátane stlačeného zemného plynu (CNG), dekarbonizovaného CNG (BioCNG) a vodíka.

Na základe viacročnej zmluvy bude spoločnosť XPO Logistics prepravovať zemný plyn z terminálu LNG v prístave Fos-sur-Mer neďaleko Marseille na všetky čerpacie stanice ENGIE Solutions v regióne veľkého juhovýchodu.

Do prepravy plynu v skvapalnenom stave investovala spoločnosť XPO Logistics do modernizácie kryogénnych nádrží schopných udržiavať teplotu mínus 161 stupňov Celzia. Investovala tiež do vyhradenej flotily nákladných automobilov na skvapalnený zemný plyn. Vodiči dostanú špeciálne školenie o bezpečnej preprave LNG.

Spoločnosť XPO očakáva, že prvé dodávky LNG uskutoční v októbri. Ide o špecializovanú službu, ktorú ponúka veľmi málo prepravných spoločností. Posledné desaťročie spoločnosti XPO a GNVERT spolupracovali na zavedení infraštruktúry alternatívnych palív na celom území Francúzska.

Foto: Sourcing Journal (XPO Logistic)