Energy Observer zdolal Atlantik pomocou vodíka a slnka

Konvertovaný oceánsky katamarán Energy Observer poháňaný vodíkovými palivovými článkami a solárnou energiou nedávno dokončil svoju prvú transatlantickú plavbu v rozsahu 5000 námorných míľ. Trasa smerovala z Bretónska vo Francúzsku na africké Kapverdy a následne do Martiniku v Karibiku. Päťčlenná posádka sa pre pandémiu Covid-19 nezastavila v žiadnom prístave. Plavbu uskutočnila s nulovými emisiami uhlíka.

Sto stôp dlhý katamarán bol navrhnutý ako high-tech jachta s centrálnym systémom riadenia energie, ktorý koordinuje výrobu a prenos energie zo svojich solárnych panelov, veterných turbín a vodíkových palivových článkov. Tri roky po svojom vzniku preplával Energy Observer 23.305 míľ a navštívil 25 krajín.

Táto transatlantická plavba však bola špeciálna. Loď totiž použila nový vodíkový palivový článok vyvinutý spoločnosťou Toyota práve na tento projekt. Palivový článok premieňa morskú vodu na vodík, ktorý poháňa loď. Energy Observer má tiež dve „morské krídla“ (Oecana Wings) – veterné turbíny s vertikálnou osou, ktoré slúžia ako pevné, otáčajúce sa plachty na výrobu energie, keď je jachta je v prevádzke. Fotovoltaické panely premieňajú a ukladajú solárnu energiu počas dňa. Pomocou pokročilého softvéru, vyvinutého spoločnosťou Rockwell EMS, je možné dobiť palivový článok a prevádzkovať elektrické motory, takže jachta funguje vždy v špičkovom stave.

Plavba cez Atlantik zahŕňala testovanie potenciálu všetkých systémov v drsných podmienkach oceánu na takmer prázdnej námornej ceste. Výskumná plavba zahŕňala viaceré výzvy. Z Francúzska na Kanárske ostrovy jachta bojovala so silným vetrom a s vysokými vlnami, takže veľká časť plavby (1500 míľ) zahŕňala aj zložité operácie „na diaľku“ v rozbúrenom mori. Väčšinu takto sťaženej plavby poháňali elektrické motory Ocean Wings a špeciálne vrtule Energy Observer, čo viedlo k 30-percentnému zvýšeniu priemernej rýchlosti.

Z Kanárskych ostrovov na Kapverdy mala loď priaznivejšie veterné podmienky, ktoré umožňovali posádke nasmerovať všetku slnečnú energiu do pohonu na zvýšenie rýchlosti. V noci plavidlo poháňal palivový článok.

Vzhľadom na dĺžku a izoláciu posádky bola plavba cez Atlantik pravdepodobne najnáročnejšou úlohou programu Energy Observer. Preukázala však hodnotu kombinácie čistých energetických systémov bez fosílnych palív. Úspech palivového článku Toyota poukazuje, že je vhodný pre rôzne typy plavidiel.

Plavba cez Atlantik s plávajúcim laboratóriom Energy Observer vyslala silný odkaz. Ukázala najvyššiu spoľahlivosť a odolnosť nízkouhlíkových systémov, ak aj na to, že ak chce ľudstvo vybudovať nový svet bez fosílnych palív, sú potrebné rozsiahle investície do vedy, výskumu a nevyhnutných inovácií.

Zdroj: Robb Report

Foto: Energy Observer