ECS Group optimalizuje výnosy z prepravy nákladu

Skupina ECS Group za posledné dva roky intenzívne investuje do svojej digitálnej transformácie s cieľom podporovať svojich klientov, ale aj svojich zamestnancov v rozvoji podnikania. Firemný tím ponúka špičkovú technologickú podporu všetkým 138 klientom z radu leteckých spoločností.

ECS Group má viac ako 1200 zamestnancov v 155 kanceláriách v 50 krajinách. Od začiatku roka prepravila približne 850.000 ton nákladu. Letecké spoločnosti, ktoré skupina zastupuje, sa spoliehajú na jej rozsiahlu podporu, ktorou posilňuje schopnosť prispôsobiť sa a predvídať vývoj. „Musíme prestať hovoriť o budúcnosti. Už sme totiž tam. Našich zamestnancov a klientov pandémia náhle uvrhla do krízy. Zmenila naše každodenné postupy naruby. Na druhej strane umožnila zaviesť všetky naše digitálne riešenia do praxe. Boli sme pripravení a dnes sme viac ako kedykoľvek predtým odhodlaní pokračovať touto cestou,” uviedol Adrien Thominet, generálny riaditeľ spoločnosti ECS Group.

Firma je teraz schopná ponúknuť všetkým svojim klientom služby optimalizácie výnosov z prepravy nákladu (Cargo Revenue Optimization). Program zahŕňa riadenie výkonu a maximalizáciu výnosov prostredníctvom komerčného plánovania, ceny, analýzy, správy v reálnom čase a podporu rozhodovacích systémov. Tento technologický pokrok je výsledkom rozpracovaných projektov Cargo Digital Factory, laboratória, ktoré umožnilo vytvorenie nástrojov s vysokou pridanou hodnotou.

Ide o Apollo business spravodajský systém, Systém sledovania Pathfinder a Quantum, vnútropodnikový systém podpory tvorby cien ad-hoc. Skupina taktiež významne investovala do e-learningovej platformy. Ponúka online moduly školení na 15 rôznych tém. Kurzy sú zabezpečené tak, že plne vyhovujú času a každodenným potrebám zamestnancov. Skupina taktiež zaviedla program Change Ambassador na koordináciu riadenia transformácie vo všetkých krajinách.

„ECS je dokonale pripravená na svoju budúcnosť. Digitálna stratégia v rámci skupiny dokonale funguje a vhodne dopĺňa obchodné schopnosti našich tímov, čo prináša významný benefit aj pre našich zákazníkov,” dodal Cedric Millet, šéf Strategy & Digital Officer v ECS Group.

FOTO: aviationnews-online.com