DSV upozorňuje na vyššie kreditné riziko pre zákazníkov

Globálna zdravotná kríza významne ovplyvnila svetový obchod v 1. štvrťroku 2020. Vo februári sa tento vplyv týkal najmä Číny a viedol k poklesu aktivít spoločnosti DSV v oblasti leteckej a námornej dopravy. V marci ovplyvnili výluky na celom svete úroveň aktivity všetkých divízií. V dôsledku globálneho vypuknutia COVID-19, dodávateľské reťazce a globálne dopravné a logistické trhy v súčasnosti zaznamenávajú zásadný negatívny dopad a spoločnosť nie je schopná presne vyhodnotiť rozsah tohto dôsledku.

Všetky obchodné jednotky naďalej fungujú a podporujú kritické dodávateľské reťazce. Kríza však bude mať v nadchádzajúcich mesiacoch významný vplyv na úroveň činnosti, preto spoločnosť DSV podnikla kroky na prispôsobenie svojej kapacity a nákladovej základne. Zúčastňuje sa na vládnych programoch kompenzácie miezd a fixných nákladov. V niektorých častiach organizácie sa však nedá vyhnúť prepúšťaniu.

Okrem vplyvu na úroveň činnosti a výnosov viedla kríza aj k zvýšeniu kreditného rizika pre zákazníkov. Na zmiernenie tohto rizika spoločnosť DSV sprísnila autorizačné politiky pre schvaľovanie platobných podmienok a pozorne sleduje obchodné pohľadávky a zostatky po splatnosti. V rámci svojej bežnej úverovej politiky sú obchodné pohľadávky kryté poistením úveru, pokiaľ nie je zákazník klasifikovaný ako spoločnosť s modrými čipmi s nízkym kreditným rizikom.

DSV Panalpina má solídne finančné postavenie a je pripravená čeliť všetkým problémom, ktoré môžu vyplynúť zo situácie COVID-19. Na začiatku druhého štvrťroka 2020 DSV nevyčerpala viazané úverové rámce za viac ako 7,5 miliardy DKK, ako aj hotovosť a ekvivalenty hotovosti vo výške 2,0 miliardy DKK. Ako ďalšie preventívne opatrenie na ochranu svojej silnej finančnej situácie boli spätne odkupované akcie.

Foto: DSV Global Transport & Logistic