DHL Supply Chain Slovakia sa zapája do duálneho vzdelávania

Potenciál Slovenska v oblasti logistiky a logistických služieb kladie veľké nároky nielen na cestnú infraštruktúru, ale aj na pracovnú silu. Kvalifikovaných pracovníkov v tomto odbore je však na Slovensku, špeciálne v jeho západnej časti, kde sa sústreďujú logistické parky, málo. Len v septembri 2019 chýbalo na trhu práce viac ako 830 skladníkov a pracovníkov v logistike. Preto sa DHL Supply Chain, svetový líder v oblasti zmluvnej logistiky, rozhodla na Slovensku vstúpiť do duálneho vzdelávania a vychovávať si vlastných odborníkov.

„V spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou DSA Trnava sme tento rok privítali v našom distribučnom centre v Gáni prvých troch študentov odboru logistika. Pochopiť základné kanály a postupy v logistike, porozumieť, ako sú jednotlivé procesy prepojené a nadväzujú na seba, sa dá iba priamo v praxi. Preto sme veľmi radi, že budúci experti na logistiku budú vyrastať už aj na našej pôde,“ povedala Ľubomíra Dugovičová, Learning Delivery Lead, DHL Supply Chain Slovakia.

Odvetvie logistiky prešlo za ostatné roky veľkými zmenami a neustále sa vyvíja. Dnes už nezahŕňa iba služby v oblasti skladovania, prepravy tovaru, distribúcie či riadení dodávateľského reťazca. Dôležitú úlohu pri poskytovaní inovatívnych logistických riešení zohrávajú pokročilé technológie a automatizácia, ktoré síce zabezpečujú zamestnancom lepšie procesy na pracoviskách, ale zároveň kladú nové nároky na ich vzdelávanie, rast a zručnosti, ktoré budú v budúcnosti veľmi žiadané.

„Zavedením odboru logistika sme sa snažili zatraktívniť portfólio odborov školy na základe požiadaviek zamestnávateľov. Región Trnavy je z hľadiska veľkých firiem veľmi atraktívny. Aj z toho dôvodu tu vzniklo za posledné roky viacero veľkých logistických centier. S rozvojom systému duálneho vzdelávania a atraktivitou odboru, ako aj záujmu firiem narastá počet žiakov v tomto odbore a tým aj počet potenciálnych pracovníkov v oblasti logistiky,“ konštatuje Roman Michalička, riaditeľ, Súkromná SOŠ DSA Trnava.

Podľa R. Michaličku študenti rovnako ako on vnímajú rastúci význam logistiky na Slovensku. Štúdium tohto odboru v systéme duálneho vzdelávania si volia pre možnosť spoznať reálne prostredie firmy a zaúčať sa priamo v logistickom centre. A keďže DHL Supply Chain je veľká medzinárodná spoločnosť, medzi jej benefity určite patrí aj pravidelná pracovná komunikácia v anglickom jazyku. Oproti svojim rovesníkom navyše študenti získavajú finančnú nezávislosť a strávia viac času praxou.

Počas duálneho vzdelávania s DHL získajú študenti okrem odbornej praxe a hodinovej mzdy aj prospechové štipendium, stravné lístky a školenia, majú zabezpečené pracovné oblečenie, pracovné a školské pomôcky a dopravu zo školy na pracovisko a späť. Po úspešnom absolvovaní 4-ročného štúdia s maturitou majú všetci študenti garantované pracovné miesto v DHL ako vedúci pracovníci, team lídri, prípadne špecialisti logistiky.

„Veríme, že vzdelávanie a rozvoj súčasných študentov je naša budúcnosť. Preto sme okrem prevádzky v Gáni certifikovali pre duálne vzdelávanie aj prevádzky v Senci a v Nitre, kde plánujeme rozšíriť duálne vzdelávanie budúci školský rok,“ dodáva Ľubomíra Dugovičová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *