DHL Global Forwarding zlepšuje digitálnu mapu

Spoločnosť DHL Global Forwarding rozširuje svoje portfólio výhodných digitálnych služieb. Najnovšie riešenie „myDHLi Analytics“ ponúka zákazníkom sedem dní v týždni inteligentnú službu na analýzu svojich obchodných údajov.

Používateľsky prívetivá online služba zobrazuje všetky relevantné informácie o výdavkoch, faktúrach, objeme, kvalite služieb a colnej aktivite prostredníctvom dashboardov. DHL Global Forwarding je prvý špeditér, ktorý ponúka „kalkulačku uhlíka“ v rámci online ponuky a rezervačného nástroja. Zákazníci môžu nielen vyhodnotiť emisie svojich zásielok, ale tiež znížiť ich vplyv výberom alternatívneho paliva alebo možnosti kompenzácie, všetko v rámci služby myDHLi Quote & Book.

žívateľsky prívetivá služba myDHLi Analytics zhromažďuje údaje na jednej obrazovke tak, aby zákazníci mohli preskúmať všetky relevantné informácie o svojich zásielkach. Možnosti filtra umožňujú používateľom podrobne sa venovať nákladom a trendom, ako aj iným údajom. Zákazníci môžu svoje informácie rozdeliť podľa aspektov, akými sú krajina, zasielateľ, príjemca, obchodný pruh a ďalšie. Prehľady na stiahnutie ponúkajú prehľadné informácie až po úroveň zásielok a faktúr. Nová služba presahuje rámec operačného zamerania predchádzajúcich nástrojov.

Nová „uhlíková“ kalkulačka odráža program GoGreen spoločnosti Deutsche Post DHL a poslanie skupiny znížiť do roku 2050 všetky emisie súvisiace s logistikou na nulu. Pri plnení tejto úlohy DHL zároveň posilňuje a podporuje svojich zákazníkov pri dosahovaní vlastných cieľov udržateľnosti tým, že ponúka rastúci počet zelených logistických a prepravných služieb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *