DB Schenker otvorí nový logistický terminál v Írsku za 10 mil. eur

Spoločnosť DB Schenker posilňuje svoju európsku sieť a investuje 10 miliónov eur do výstavby nového multimodálneho logistického centra v írskom meste Shannon. Táto investícia je silným záväzkom globálneho poskytovateľa logistických služieb v ďalšom rozširovaní služieb v západnom Írsku.

„Táto investícia potvrdzuje nielen záväzok DB Schenker voči Írsku, ale zároveň sa v nej odráža aj rast, ktorého spoločnosť spolu s nadnárodnými spoločnosťami v posledných rokoch dosiahla,“ hovorí Ray Hennessy, CEO DB Schenker vo Veľkej Británii a dodáva: „Shannon je pre nás už mnoho rokov veľmi dôležitou lokalitou. Máme veľký záujem o rozvoj v oblasti centrálneho západného Írska, a tieto nové logistické kapacity nám umožnia rozšíriť zákaznícke portfólio a v oblasti vytvoriť nové pracovné miesta. Tešíme sa, že do roka bude terminál dokončený a uvedený do prevádzky.“

Nový terminál vznikne v blízkosti Shannon Airport (SN) a bude priamo napojený na miestnu diaľničnú sieť, ktorá umožňuje hladký tok tovaru do západného Írska. Nové centrum ponúkne zákazníkom všetky logistické služby, vrátane leteckých, námorných a pozemných prepráv a tiež skladové služby s pridanou hodnotou.

Nový terminál bude mať celkovú rozlohu 4831 m2, z toho 3716 m2 bude tvoriť sklad so svetlou výškou 12,5 metra. Logistické centrum bude v rámci certifikácie TAPA A zaistené bezpečnostnými kamerami a moderným zabezpečovacím systémom, pričom ochranka bude kontrolovať pohyb osôb v rámci oploteného areálu atď.

Po dokončení bude terminál spĺňať certifikáciu spoločnosti DB Schenker pre kvalitu (ISO 9001), certifikáciu pre ochranu životného prostredia (ISO 14001) a tiež certifikáciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001). Klimatizovaný sklad umožní reguláciu teploty v rozmedzí od 15 ° C do 25 ° C. Pre vykurovanie bude využitá kombinácia fotovoltaického zariadenia a energeticky efektívnych tepelných čerpadiel. Osvetlenie budú zabezpečovať svietidlá s LED diódami a na mieste budú tiež k dispozícii dobíjacie stanice pre elektromobily. Do budúcnosti bude možná tiež inštalácia dobíjacích staníc pre nákladné vozidlá.

Slávnostné zahájenie výstavby

Záverom decembra 2020 usporiadal DB Schenker slávnostné zahájenie výstavby za účasti významných regionálnych osobností. Výstavba potrvá do konca prvého štvrťroka roku 2022, kedy sa DB Schenker podľa plánu do novej budovy nasťahuje.

DB Schenker expanduje aj vo Veľkej Británii

V meste Tamworth v anglickom West Midlands rozširuje DB Schenker existujúci terminál v areáli Centurion Park. Spoločnosť tu investuje 3,5 milióna eur do rozšírenia prevádzkového zázemia na celkovú plochu 14.214 m2. Terminál bude zamestnávať 100 ľudí.