Cross-docking prináša finančné a prevádzkové výhody

Cross-docking (krížové dokovanie) je logistický postup, pri ktorom sa výrobky od dodávateľa alebo výrobného závodu distribuujú priamo zákazníkovi alebo maloobchodnému reťazcu s minimálnymi časmi bez zbytočnej manipulácie alebo skladovania. Je to logistická prax, ktorá udržuje výrobné reťazce v pohybe produktívnym a efektívnym spôsobom.

Cross-docking je pomerne jednoduchý proces, ktorý pomáha zvyšovať efektivitu prevádzky vo vysoko komplexných dodávateľských reťazcoch. Namiesto štandardného distribučného centra je cross-dockové centrum skôr triediacim strediskom, teda miestom, ktorým tovar rýchlo prechádza. Tieto zariadenia si vyžadujú oveľa menej úložného priestoru ako distribučné centrum. „Cross-dock a operácie v ňom sú súčasťou prepravného reťazca. Slúžia na prekládku a triedenie zásielok medzi dvoma zbernými bodmi. Tovar v cross-docku zostáva len minimálne nutnú dobu, potrebnú na prekládku, prípadne vybavenie colno-deklaračných služieb,“ konštatuje Tibor Majzún, riaditeľ spoločnosti cargo-partner na Slovensku.

Dokovací terminál pozostáva z prichádzajúcich a odchádzajúcich pruhov. Prichádzajúce zásielky idú do prijímacieho doku a následne ich vysokozdvižné vozíky, prípadne dopravné pásy premiestnia priamo na vozidlá do určených destinácií, alebo sú triedené a konsolidované predtým, ako sa vydajú na cestu do zahraničia. V cross-docku strávi tovar zvyčajne menej ako 24 hodín.

Spoločnosť cargo-partner využíva na Slovensku dva vlastné cross-docky. Jeden je v bratislavskej Petržalke a slúži na prekládku a distribúciu leteckých a cestných kusových zásielok. Druhý sa nachádza v Dunajskej Strede a je určený na distribúciu námorných zberných kontajnerov a zásielok prepravovaných vlakmi po Novej hodvábnej ceste z Číny.

„Naše Cross-dockové centrum v Lozorne sa rozkladá na ploche 6 500 m2. Najčastejšie ním prechádzajú zásielky z oblasti elektrotechniky, automotive, farmaceutického priemyslu, drogistické produkty, výživové doplnky, ale aj stavebniny, strojárske výrobky či chovateľský tovar a mnoho iného,“ hovorí Martin Štiglinc, Sales Manager European Logistics Dachser.

Rôzne spôsoby cross-dockingu

Nepretržité krížové dokovanie je najjednoduchší a najrýchlejší proces v cross-dockovom centre. Poskytuje centrálne miesto pre tovar a výrobky tak, že sa okamžite prenášajú z prichádzajúceho na odchádzajúce vozidlo. Ak nákladné vozidlá dorazia do terminálu v rôznom čase, zvyčajne sa im poskytne čakacia doba.

Veľmi dobrý príklad úspechu krížového dokovania predstavuje spoločnosť Wal-Mart. Nákladné automobily Wal-Mart ustavične jazdia do crosss-dockových centier a vozia odtiaľ tovar priamo do obchodov do vzdialenosti 130 míľ. Spoločnosť dodáva asi 85 percent svojho obchodného tovaru pomocou operácií cross-dockingu. Pomocou samostatného satelitného komunikačného systému Wal-Mart prenáša informácie o mieste predaja dodávateľom, aby ich informoval o obchodných aktivitách a trendoch.

Pri konsolidačných opatreniach v cross-docku ide o proces zlúčenia niekoľkých menších množstiev produktov do jedného nákladného automobilu alebo jedného veľkého nákladu v dokovacom zariadení. Týmto spôsobom sa prichádzajúci náklad kombinuje s tovarom uloženým v termináli tak, aby sa vytvorili úplné zásielky pre nákladné automobily.
Opakom konsolidačných opatrení je dekonsolidačný proces. Veľké dávky produktov sa pre účely efektívnej prepravy rozdelia na menšie náklady, ktoré zvyčajne smerujú priamo k zákazníkovi. Prechod od tradičných DC k zariadeniam typu cross-dock umožňuje spoločnostiam zvýšiť obraty zásob a znížiť manipulačné a distribučné náklady. Efektívne krížové dokovanie vedie firmu k úsporám finančných prostriedkov tým, že menším rozsahom balenia a skladovania eliminuje potrebu skladových a mzdových nákladov.

Dôležitý je súlad a kontrola

Cross-docking sa javí ako univerzálna metóda na aktualizáciu dodávateľského reťazca. Profitujú z nej mnohé odvetvia. Patria medzi ne výrobcovia potravín a nápojov podliehajúcich rýchlejšej skaze, producenti vstupných komponentov pre dodávateľov, dodávatelia surovín, ako aj balených a triedených výrobkov. „Cross-dock je súčasťou našej siete zbernej služby, ktorú klienti využívajú na rýchlu prepravu menších objemov tovaru. Tento spôsob prepravy je vhodný pre akýkoľvek druh paletizovaného tovaru, pričom prekládka v cross-docku urýchľuje manipuláciu a zvyšuje obrátkovosť tovaru,“ podotýka M. Štiglinc.

Týmto spôsobom sa prepravca môže rýchlo prispôsobiť novým predajným kanálom a trhovým podmienkam, pričom táto metóda dopravy skracuje celkový čas na oslovenie každého zákazníka.

Aj keď táto prax prináša významné finančné a prevádzkové výhody, na dosiahnutie efektívneho výkonu musia spoločnosti implementovať správne sledovanie a súlad. Rovnako ako pri iných postupoch dodávateľského reťazca založených na údajoch, krížové dokovanie vyžaduje kontrolu a viditeľnosť prepravy od dodávateľa ku konečnému zákazníkovi.
Metóda tiež vyžaduje veľké investície do automatizácie, viditeľnosti, odchádzajúcej a prichádzajúcej logistiky.

Úspora nákladov, vyššia kvalita výrobkov a skrátené dodacie lehoty v dôsledku krížového dokovania tiež prispievajú k zvyšovaniu spokojnosti so službami zákazníkom. Pomôže to udržať si súčasných zákazníkov a získať ďalší podiel na trhu. Využitie krížového dokovania môže pomôcť znížiť náklady na dopravu.

Alexander Sotník

Tento článok, ako aj ďalšie články a rozhovory, nájdete v siedmom čísle Logistika Dnes Magazínu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť TU