C. H. Robinson je lídrom v integrácii TMS a ERP

Spoločnosť C. H. Robinson oznámila špičkové možnosti pripojenia, v ktorých integruje 19 bezprecedentných systémov riadenia dopravy (TMS) a systémov podnikového plánovania zdrojov (ERP) do jedného globálneho multimodálneho systému riadenia dopravy – Navisphere.

Táto integrácia ponúka prístup k stanovovaniu cien v reálnom čase a k zabezpečovaniu kapacít, pričom takmer eliminuje čas potrebný na získanie trhových kotácií, čím sa stáva prakticky okamžitým procesom. V skutočnosti to ušetrí zákazníkom v priemere jednu hodinu za každú zásielku. Táto automatizácia tiež poskytuje väčšiu flexibilitu a efektívnosť pre zasielateľov v kritickom čase, keď čelia meniacim sa zvyklostiam pri kúpe zákazníkov a prerušeniu dodávateľského reťazca v dôsledku COVID-19. Digitálne transakcie spoločnosti C. H. Robinson v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 55 %.

Medzi najvýznamnejšie integrované platformy patria Blue Yonder, Oracle Transportation Management, Oracle NetSuite a Microsoft Dynamics 365. Kombinovaná konektivita spoločnosti C. H. Robinson zefektívnila proces pre viac prepravcov ako kedykoľvek predtým a je dostupná pre zákazníkov všetkých veľkostí – od malých podnikov po najväčších svetových prepravcov. Táto integrácia napríklad pomohla jednej z troch najlepších nápojových spoločností na svete orientovať sa v rastúcom počte nových prepravných ciest, ktoré sa objavili v dôsledku pandémie COVID-19. Pred aplikáciou tohto riešenia by firma musela každý deň poslať e-maily desiatkam dopravcov, aby zvládli zmeny na poslednú chvíľu.

So systémom Navisphere môžu zákazníci zostať vo svojich vlastných systémoch a získať sadzby v reálnom čase pre multimodálne riešenia v rámci Truckload (TL) a Less Than Truckload (LTL). Podobnú platformu zatiaľ žiadna iná spoločnosť neponúka a možnosti sa budú naďalej rozširovať na celom svete. Okrem toho C. H. Robinson ponúka bezkonkurenčné zabezpečenie kapacity nákladného vozidla.

Vysoko prepojený cenotvorný systém spoločnosti C. H. Robinson, založený na algoritmoch, využíva údaje zo svojej siete viac ako 200.000 prepravcov a dopravcov, čo mu umožňuje prístup k väčšiemu množstvu údajov o ponuke a dopyte v reálnom čase, trasách a zásielkach ako ktorýkoľvek iný poskytovateľ. Len v prvej polovici roku 2020 poskytli kompetentní pracovníci spoločnosti viac ako milión automatizovaných cenových ponúk na kapacitné zabezpečenie svojich zákazníkov.

Foto: TMC