Bolloré: platforma pre digitalizáciu objednávok B2B

Cieľom zavedenia platformy Shopper od spoločnosti Bolloré Logistics je podpora stratégií a vnútorných procesov distribútorov a firemných zákazníkov. Ide o tri kľúčové oblasti: katalóg článkov venovaných každému zákazníkovi vrátane charakteristík a dostupnosti; modul na schvaľovanie objednávok, ktorý umožňuje značkám spravovať nákupy z rôznych predajných miest; a funkčnosť na generovanie prepravných objednávok prostredníctvom spojenia so sledovacou platformou Bolloré Logistics.

Platforma oslovuje všetky značky, ktoré chcú digitalizovať svoje procesy s cieľom zlepšiť riadenie svojich obchodných aktivít. Riešenie možno kombinovať s celým radom logistických služieb vrátane skladovania v centrách spoločnosti Bolloré Logistics a prepravy tovaru z dodávateľských miest až po miesta predaja.

Platformu je možné využívať aj v súlade so špeciálnymi potrebami zákazníkov, akými sú napríklad bleskový či propagačný predaj. Program predstavuje tiež trhové riešenie pre distribútorov, ktorí sa snažia digitalizovať vzťahy nielen so svojimi dodávateľmi, ale aj so zákazníkmi.

Foto: Bolloré