Zo Stredomoria do Škandinávie multimodálne

Spoločnosť P&O Ferrymasters spustila 25. novembra 2020 multimodálnu dopravu z Talianska do Nórska, čím naďalej rozširuje svoju celoeurópsku sieť logistických služieb pre svojich zákazníkov. Podniky majú teraz viac možností na prepravu časovo citlivého a hodnotného tovaru zo Stredomoria do Škandinávie.

Nová multimodálna služba zahŕňa železničné spojenie medzi hlavnými železničnými terminálmi v severnom Taliansku a tromi kľúčovými prístavmi Amsterdam, Rotterdam a Moerdijk v Holandsku. Tovar sa potom prepravuje po mori z Holandska do troch kľúčových prístavov na západe Nórska, Tananger, Bergen a Ålesund. Na minimalizáciu ciest po Nórsku je možné využiť ďalšie prístavy, ktoré šetria čas a znižujú emisie uhlíka.

P&O Ferrymasters ponúka flexibilnú škálu riešení zodpovedajúcich potrebám svojich zákazníkov požadujúcich rýchlu a bezpečnú prepravu ich cenných a na čas citlivých tovarov. Z Talianska do Holandska možno tovar prepravovať po železnici alebo po ceste s použitím 45-stopových kontajnerov PW, výmenných nadstavieb alebo sklápacích prívesov s využitím plného nákladného vozidla (FTL), plného nákladu kontajnera (FCL) a menšieho nákladného vozidla (LTL).

Každý zákazník, dovážajúci potraviny, víno, chemikálie alebo stavebné materiály z južnej Európy do Nórska, môže využiť túto novú, nákladovo efektívnu službu. Zákazníci môžu tiež prepraviť svoj ťažký a nadrozmerný náklad pomocou špeciálnej služby Project Cargo firmy P&O Ferrymasters.

Foto: DP World