Združenie ČESMAD Slovakia navrhlo zníženie sadzieb mýta

Zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a. s., a združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia rokovali 19. apríla o spustení Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) na Slovensku. „Nakoľko podľa predbežných informácií bude nákladovosť systému EETS výrazne nižšia, vítame čo najskoršie zavedenie tejto služby na Slovensku,“ vyjadril sa prezident združenia Pavol Piešťanský k predbežným plánom NDS na spustenie EETS na jeseň v tomto roku.

Vzhľadom na to, že už druhý rok majú na podnikateľský sektor negatívny dopad opatrenia proti šíreniu pandémie koronavírusu a dopravcov trápi extrémny nárast nákladov, združenie ČESMAD Slovakia zároveň požiadalo vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti a ministra dopravy Andreja Doležala o výrazné zníženie sadzieb mýta na Slovensku po zavedení EETS. „Navrhli sme, aby v rámci priamej pomoci pre segment dopravy sadzby klesli o 20 % až 30 % na rok od zavedenia EETS. Zároveň by sa dočasne na rovnaké obdobie zrušil doterajší systém zliav na mýte,“ uviedol prezident združenia Pavol Piešťanský.

Spustenie systému EETS otvorí výber mýta aj cez iné spoločnosti a súčasný prevádzkovať mýta tým stratí svoj monopol. Výber mýta realizovaný cez EETS prinesie dopravcom v prvom rade nižšiu administratívnu záťaž a nižšie náklady.