Základné a zásadné desatoro pre vodičov vysokozdvižných vozíkov

Pri práci s vysokozdvižným vozíkom sa každoročne stane okolo 8300 nehôd vrátane ťažkých pracovných úrazov. Riadenie vozíka má viaceré riziká, no vo väčšine prípadov sa dá nehodám vyhnúť dobrými jazdnými návykmi a dodržiavaním bezpečnostných pravidiel. Transparentný a dobre premyslený dopravný plán tiež pomôže znížiť počet kolízií.

Odborníci zo spoločnosti STILL spísali desať najdôležitejších pravidiel, ktorých nedodržiavanie býva najčastejšími príčinami nehôd.

1. Jazda dozadu pomocou spätných zrkadiel

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré je potrebné vedieť, je, že zrkadlá nie sú primárne určené na cúvanie. Sú obzvlášť užitočnou pomôckou pri manévrovaní. Nezabudnite však, že pri cúvaní, t. j. keď je viditeľnosť spredu znížená objemným nákladom, musíte sa pozerať priamo za seba.

2. Neprekontrolovanie hmotnosti palety pred zdvíhaním

Zvyk stále manipulovať s rovnakou veľkosťou nákladu alebo neustále používať rovnaký vysokozdvižný vozík je zlá prax. Môže sa stať, že zvolený vozík nie je ten správny pre danú hmotnosť nákladu. Dbajte na to, aby ste zdvíhali a prenášali iba bremená, ktoré sú určené pre vaše vysokozdvižné vozíky. Stačí prekontrolovať štítok (záťažový diagram) s údajmi o maximálnom zaťažení, ktorý nájdete vo vysokozdvižnom vozíku.

3. Ignorovanie bezpečnostných pásov

Aj pri krátkych trasách existuje riziko prevrátenia. Výrobcovia vysokozdvižných vozíkov sú zo zákona povinní umiestniť vo vozíku bezpečnostný systém. Bezpečnostný pás pomáha predchádzať smrteľným nehodám pri prevrátení (vodič držaný vo vnútri priestoru bez rizika stlačenia). Akonáhle budete pripravení na prevádzku vysokozdvižného vozíka, zapnite si vždy bezpečnostný pás!

4. Nabíjanie batérie bez použitia osobných ochranných prostriedkov (OOP)

Nabíjanie batérií podlieha mnohým predpisom: Musí ich vykonávať vyškolený personál v dobre vetranom priestore. Ak je to možné, mala by sa na tento účel vyhradiť osobitná časť. Na batériu sa nesmú ukladať žiadne kovové nástroje. Platí zákaz fajčenia (uvoľňovanie vodíka počas nabíjania = riziko výbuchu). Nemajte na sebe prstene, hodinky a iné šperky, ale predovšetkým maximálne dodržiavajte ochranu OOP, ktorá je beztak povinná, vrátane okuliarov a rukavíc.

5. Neohlásenie chyby manažérovi/vedúcemu

Na začiatku alebo na konci zmeny je operátor povinný prekontrolovať stav vozíka. Môžete si všimnúť poruchu zariadenia, ktoré používate: voda, palivo, únik oleja, atď. Akúkoľvek poruchu je potrebné nahlásiť vedúcemu, aby bolo zariadenie opravené čo najrýchlejšie a bez zbytočných prestojov. Tým sa zabezpečí, že zariadenie budete môcť bezpečne používať vy aj iní.

6. Nesprávne nastavenie sedadla operátora

Väčšina vysokozdvižných vozíkov má viaceré jazdné možnosti, ktoré je možné prispôsobiť každému jednotlivcovi. Najmä sedadlo, ktoré sa môže pohybovať dopredu alebo dozadu v závislosti od dĺžky nôh a prispôsobovať sa hmotnosti, prípadne výške. Nastaviteľný môže byť aj volant (sklon a hĺbka). Ak venujete minútu správnemu nastaveniu svojej polohy, zníži sa tým riziko MSD (muskuloskeletálnej poruchy) a únava na konci dňa/smeny. Vaša práca bude príjemnejšia, ak budete v pohode a spokojní.

7. Jazda s vidlicami vo výške

Ďalšou častou chybou, ktorá ovplyvňuje bezpečnosť všetkých v sklade, je poloha vidlíc. Bez ohľadu na to, či máte náklad alebo nie, je potrebné pri jazde zdvihnúť vidlice do výšky asi 5 cm od zeme. Tým sa zníži riziko prevrátenia a/alebo pádu bremena. Jazda s bremenom vo vyššej výške spôsobuje zmenu ťažiska stroja, čo znižuje jeho stabilitu. Okrem toho jazda so zdvihnutými vidlicami zvyšuje riziko nárazu (strop, regál, brána) alebo kolízie.

8. Natočenie kolies pri jazde do alebo zo svahu

Osobitne dôležitý je opatrný postup pri jazde do alebo zo svahu. Predovšetkým neotáčajte volantom, aby ste nespôsobili, že vozík prejde šikmo svahom a prevráti sa.

9. Smer jazdy pri stúpaní s bremenom 

Jedným zo zlatých pravidiel vysokozdvižného vozíka je správna jazda na svahu. Pri jazde po svahu dohora musí aj bremeno smerovať nahor a musíte jazdiť smerom dopredu. Pri jazde z kopca je bezpečnejšie jazdiť dozadu.

10. Prispôsobte vašu jazdu, ak je na vysokozdvižný vozík namontované prídavné zariadenie

Ak je na vozíku namontované nejaké prídavné zariadenie, výrobca vám musí poskytnúť aktuálny záťažový diagram a špeciálne odporúčania, ako ovládať a prispôsobiť jazdu. Riaďte sa týmito údajmi a neprekračujte záťaž, lebo môžete ovplyvniť stabilitu vozíka, ktorý bude mať posunuté ťažisko.