Yusen predstavil program rozvoja vodcovských schopností

Spoločnosť Yusen Logistics UK nedávno spustila nový program rozvoja vodcovských schopností.  Jeho obsahom sú online webináre, workshopy, program Lumina Leader 360, odborné knihy a edukačné podcasty. Novinkou v oblasti firemného vývoja v spoločnosti Yusen je aj rozvoj sociálnej zodpovednosti (Corporate Social Responsibility).

V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami Novus Trust a Middlesex University poskytuje Yusen voľné miesta v programe pre zdokonalenie vedúcich predstaviteľov firiem. Zároveň bude podporovať študentov, ktorí v súčasnosti končia štúdium logistiky. Manažment spoločnosti Yusen poskytne v zdokonaľovacom programe online brífingy študentom zo siedmich univerzít. Ich súčasťou bude podporu výskumu, konzultácie s mentorom a niekoľko kôl otázok a odpovedí z problematiky logistiky.

Nový projekt je prirodzeným pokračovaním existujúceho programu rozvoja riadenia spoločnosti Yusen. Program rozvoja vodcovských schopností v spoločnosti Yusen poskytuje príležitosť pre tých, ktorí pracujú v životne dôležitej oblasti riadenia dodávateľského reťazca. Jeho cieľom je inšpirovať ďalšiu generáciu logistikov a podporiť študentov v rozvíjaní zručností, ktoré ich pripravia na úspešnú kariéru v logistike.

Foto: RTITB