XPO Logistics pilotuje inteligentnú technológiu retrakov

Spoločnosť XPO Logistics ohlásila nový technologický pilotný program v spolupráci so spoločnosťou Balyo, špecializovaným vývojárom robotiky pre manipuláciu s tovarom. XPO je prvou logistickou spoločnosťou v Európe, ktorá testovala najnovší robotický vozík Balyo v skutočných podmienkach.

Pilotný program sa uskutočňuje v distribučnom centre XPO neďaleko francúzskeho mesta Blois. Balyo úzko spolupracuje s XPO na zdokonalení jeho najnovšej technológie robotického dosahu pre najmodernejšie distribučné centrá XPO. Expertný tím firmy Balyo zároveň overuje výkon autonómnych robotov v konkrétnych aplikáciách s cieľom poskytnúť operáciám XPO najväčší úžitok.

Robotické vozíky v pilotnom programe majú výškový dosah až 11 metrov a môžu manévrovať uličkami úzkymi len 2,9 metra, pričom v závislosti od aplikácie premiestňujú 10 až 20 paliet za hodinu. Pracujú bezpečne v zmiešaných prostrediach, spolupracujú so zamestnancami i s tradičnými vysokozdvižnými vozíkmi.

Spoločnosť Balyo vyvíja svoje autonómne roboty v spolupráci s firmou Linde Material Handling. Dlhoročný vzťah s Linde preniesol Balyo aj na spoluprácu so spoločnosťou XPO.  Výsledkom sú efektívne logistické operácie a vývoj moderných technológií, ktoré všetkým trom firmám prinášajú značné výhody.

Foto: Robotics & Automation News