WMS: komplexné riadenie skladových a distribučných operácií

KODYS SLOVENSKO je popredným systémovým integrátorom v oblasti automatickej identifikácie a mobilných aplikácií pre logistiku, výrobu a retail. „Už od roku 1995 staviame na inováciách, zákazníckom prístupe a komplexnosti dodávaných riešení,“ hovorí Michal Fišer, riaditeľ spoločnosti.

Čoraz kompletnejšia automatizácia výrobných liniek a technologických procesov prináša nevyhnutnú potrebu monitoringu výroby, teda spracovávania informácií v reálnom čase. Aká je ponuka vašej firmy v tomto smere?

Ponúkame riešenie v podobe mobilných i stacionárnych informačných technológií, ktoré nasadzujeme priamo do jednotlivých kľúčových bodov technologických procesov. Poskytujú okamžité informácie všetkým stupňom riadenia, zásobovania, kontroly kvality, prípravy expedície a podobne. Uplatnenie tu nachádzajú napríklad plnoautomatické, stacionárne i ručné snímacie body, etiketovacie zariadenia či mobilné terminály na zber dát. Samozrejmosťou sú komponenty rádiového sieťového prepojenia všetkých pracovísk.

Akú spoľahlivú technológiu odporúčate v prípade skladových operácií v malých skladoch?

Do počtu troch skladníkov bude postačovať i mobilná skladová aplikácia, ktorá bude vychádzať z biznis logiky ERP systému, resp. jeho modulu skladového hospodárstva. V menších skladoch umožňuje rýchlo a efektívne vykonávať skladové operácie (príjem, výdaj tovaru, vzorkový predaj, inventúra) pomocou mobilných terminálov s integrovaným snímačom čiarových kódov. Automaticky vytvára príjmové a výdajové doklady bez nutnosti ručného prepisovania údajov z a do informačného systému. Príjemky a výdajky sa z mobilného terminálu automaticky prenesú do informačného systému, čím sa znižuje chybovosť pri ručnom prepisovaní dát. Zároveň sa šetrí čas potrebný na ručné zadávanie údajov do systému. Pri štyroch a viac skladníkoch už odporúčame WMS v základnej funkcionalite.

V prípade veľkých skladov nachádza uplatnenie technológia systému riadenia skladu – WMS. Uveďte niekoľko dôvodov pre jej implementáciu v skladových prevádzkach.

WMS je riešenie, ktoré komplexne pokrýva a riadi celý sklad. Všetky skladové procesy v ňom na seba logicky nadväzujú. Má svoju vlastnú databázu v ktorej si uchováva históriu. Z WMS systému si ju hocikedy môže užívateľ vytiahnuť. Vidí nielen celú históriu skladových činností, ale aj výkonnosť jednotlivých pracovníkov. Systémy riadenia skladu pomocou WMS, optimalizujú, zrýchľujú a spresňujú všetky skladové procesy. Umožňujú spravovať skladové zásoby v reálnom čase. WMS je motivačný nástroj aj pre pracovníkov v sklade na dosiahnutie vyšších miezd. Progresívne firmy totiž ohodnocujú skladových pracovníkov podľa počtu vyskladnených položiek v kombinácii s hmotnosťou tovaru. Najefektívnejší pracovníci si zarobia najviac.

Čo v prípade, ak sa firmy rozhodnú pre implementáciu WMS, ale nemajú kompatibilné informačné systémy?

Tento problém vyriešia naši odborníci, ktorí zariadia, aby firma, ktorá sa rozhodla zaviesť WMS svojím ekonomickým (ERP) systémom s nami spolupracovala. Na Slovensku si s poskytovateľmi ERP systémov v rámci dobrých priateľských vzťahov nekonkurujeme, skôr sa vzájomne dopĺňame. Existujú firmy, ktoré vo svojom ERP majú aj WMS, vtedy si riešia problémy s dodávateľom ERP. Veľa firiem a ľudí si však mýli pojem skladového hospodárstva s WMS. Sú to dve rozdielne veci. Skladové hospodárstvo je vždy súčasťou ekonomického systému firmy, väčšinou aj s prepojením na účtovníctvo. V rámci skladového hospodárstva firma eviduje príjemky a výdajky a stav v sklade. WMS eviduje rozloženie tovaru na sklade a riadi prácu v sklade, čo je obrovský rozdiel. V mnohých prípadoch musíme tento rozdiel manažmentu firiem vysvetliť a ukázať funkcionalitu WMS, aby pochopili našu ponuku.

Ktoré vami ponúkané riešenie WMS má v súčasnosti najlepšie parametre?

Z nami ponúkaných riešení najvyššiu úroveň dosahuje HighJump Warehouse Edge od spoločnosti Körber Supply Chain. Poskytuje komplexné a komfortné riadenie všetkých skladových a distribučných operácií a, navyše, súčasne prepojí sklad so zvyškom spoločnosti. Systém HighJump WE zvyšuje prehľad o celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci, stupňuje produktivitu, znižuje náklady, zrýchľuje plnenie dodávok, rapídne zvyšuje spokojnosť zákazníkov atď. Zároveň umožňuje riadiacim pracovníkom mať úplný prehľad o skladových zásobách, o efektivite skladu a produktivite zamestnancov skladu formou prehľadných reportov a štatistík. Samozrejmosťou je využitie technológií automatickej identifikácie – čiarových kódov, RFID, bezdrôtových sietí, hlasového vychystávania a ďalších technológií. Naša spoločnosť je certifikovaným partnerom spoločnosti HighJump pre oblasť Slovenskej republiky a ponúka implementáciu lokalizovanej verzie.

Už dlhší čas sú v skladových operáciách v obľube systémy Pick by Voice. Kde vidíte ich najväčšie prednosti?

Systém hlasom riadených operácií možno využiť najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok, vo veľkoskladoch a distribučných centrách. Predstavujú komplexné riešenia zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie a ich implementáciu do podnikového a informačného systému. Naša spoločnosť implementuje hlasové riešenia postavené na technológii Honeywell Voice Solution (bývalý Voccollect). Skladovým pracovníkom umožňuje voľnosť pohybu s voľnými rukami a očami. Tento proces eliminuje manuálny vstup dát. Jednotlivé pracovné úkony umožňuje vykonávať rýchlejšie, presnejšie a s vyššou produktivitou. Znižuje sa faktor omylnosti ľudského činiteľa, rastie operatívny potenciál jednotlivých operácií, čo sa prejavuje v znižovaní nákladov a v rýchlej návratnosti investícií.

Určujúcimi parametrami úspechu logistických a mnohých iných firiem sú čas, rýchlosť a neomylnosť informácií…

Práve preto sa na presnú identifikáciu zásielok, ako aj na získanie informácií o ich okamžitej pozícii používajú komplexné systémy riadenia logistických operácií. Svoje nezastupiteľné miesto v tomto procese majú technológie čiarových kódov, rádiových čipov (RFID), ako aj technológie automatických snímacích brán či aplikátorov etikiet priamo na dopravníkoch.

Dáta sa prostredníctvom lokálnych Wi-Fi alebo celoplošných GSM rádiových sietí prenášajú online do riadiacich systémov. V nich sa okamžite spracúvajú a poskytujú všetky potrebné informácie pre interné riadiace procesy, pre kuriérov v teréne, ale tiež pre klientov, napríklad prostredníctvom internetu.

Alexander Sotník

Tento rozhovor, ako aj ďalšie články nájdete v letnom dvojčísle Logistika Dnes Magazínu, ktorý si zadarmo môžete stiahnuť TU