Walmart nasadil roboty na čistenie podlahy

Podľa NBC News nasadí spoločnosť Walmart do konca januára 360 nezávislých robotov na čistenie podláh vo svojich predajniach v USA. Walmart úspešne spolupracuje so spoločnosťou Brain Corporation, ktorá vyrába platformu umelej inteligencie aj pre robotické čističe.

Najväčší predajca na svete už dal do prevádzky viac ako 100 strojov vybavených systémom Brain OS. Keď sú tieto roboty – autonómni správcovia – v činnosti, majú na oboch stranách žlté bezpečnostné kryty, ktoré odradia všetkých zákazníkov, ktorí by mohli byť v pokušení nastúpiť a povoziť sa s robotom po predajni. Na vrchu je siréna, ktorá jemným pípnutím oznamuje, že sa začína na čistenie.

Roboty od firmy Brain majú senzory, ktoré im umožňujú zhromažďovať informácie a nahrať ich na cloudovú platformu obchodu. Robot môže v procese čistenia zhromažďovať napríklad údaje o tom, ktoré police sú prázdne, koľko a akej nečistoty sa nachádza na podlahe a pod. Roboty na čistenie podlahy však nie sú jedinou automatizáciou spoločnosti Walmart.

„Na päťdesiatich miestach testujeme roboty na skenovanie políc. Náš tím spoľahlivo upozornia, ktoré položky sú na sklade alebo na ktorých sú nesprávne ceny,“ hovorí John Crecelius, viceprezident centrálnych operácií vo Walmarte. Vedenie spoločnosti je presvedčené, že takéto technológie pomáhajú zvyšovať produktivitu pracovníkov, ktorí prenechajú robotom viac rutinných činností a môžu sa zamerať na plnenie dôležitejších úloh pri obsluhe zákazníkov.