Vznikla petícia proti výstavbe prekladiska pri Holíči

Petíciu proti zámeru postaviť prekladisko nákladných kontajnerov na juhozápadnom okraji mesta Holíč organizuje občianske združenie Kopčianska lipka. Jej autori pripomínajú, že logistické centrum má stáť v prostredí nenarušenej kultúrnej krajiny, v blízkom susedstve národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok, veľkomoravského Kostola sv. Margity Antiochijskej, Archeoparku Mikulčice – Kopčany a pamiatkovej zóny Kopčany.

Autori petície sú presvedčení, že vybudovaním prekladiska nákladných kontajnerov by došlo k zásahu do práv na ochranu zdravia a priaznivého životného prostredia obyvateľov zvýšením hlukovej a emisnej záťaže. „Ale tiež k nezvratnej devastácii prírody a devalvácii historicky mimoriadne cenného územia s pravekými i stredovekými archeologickými náleziskami i nálezmi z obdobia Veľkej Moravy a pamiatkami z doby, keď bol Holíčsky zámok cisárskym sídlom Márie Terézie a jej manžela Františka Štefana Lotrinského, jediným svojho druhu na Slovensku,” píšu v zdôvodnení petície.

Žiadajú odmietnutie zámeru výstavby multimodálneho logistického centra, ale aj vylúčenie akýchkoľvek priemyselných a komerčných aktivít, ktoré nebudú v súlade s rázom krajiny. Petícia je adresovaná ministerstvám životného prostredia, hospodárstva, dopravy a výstavby, kultúry, ale aj orgánom mesta Holíč a susedných Kopčian.

Logistické centrum s kapacitou až milión lodných kontajnerov ročne plánovala pri Holíči na západe Slovenska postaviť spoločnosť MLC Holíč. Podľa zverejneného zámeru malo byť koncovým aj východiskovým bodom pre prepravu kontajnerov medzi Ďalekým východom a strednou Európou. Po vlne nevôle s umiestnením investície v tomto území vzala v závere minulého roku spoločnosť MLC Holíč svoj návrh na začatie konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie späť, Okresný úrad v Skalici tak konanie zastavil. Neznamená to však, že sa investor svojho zámeru definitívne vzdal.

Zdroj: SITA

Foto: Obrázok od Jarosław Bialik z Pixabay