Výzva na prijatie správy údajov v rámci B2B

Zástupcovia z odvetvia cestnej, leteckej, námornej, železničnej, výrobnej dopravy a logistiky vyzývajú európskych predstaviteľov, aby prijali rámec EÚ pre správu údajov medzi podnikmi (B2B), ktorý zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých partnerov v digitálnom priestore. Po nedávnych inováciách sa odvetvie dopravy čoraz viac spolieha na výmenu veľkého množstva osobných a neosobných údajov medzi viacerými aktérmi.

Medzi tieto inovácie patrí vývoj automatizovaných funkcií vozidiel, prepojených vozidiel, inteligentných miest a platforiem digitálnej mobility. Tieto riešenia viedli k zvýšeniu generovania údajov u dopravných operátorov, ktorí zvyčajne zhromažďujú údaje a technologické spoločnosti, ktoré tieto údaje spracúvajú a používajú.

V spoločnom vyhlásení, zaslanom osobám s rozhodovacími právomocami v EÚ, združenia zastupujúce odvetvie nákladnej a osobnej dopravy vyzývajú na vytvorenie rámca EÚ pre správu údajov B2B. Rámec by mal výslovne obsahovať zásadu dobrovoľného poskytovania údajov a objasniť úlohy a povinnosti agregátorov údajov a práva generátorov údajov. EÚ by mala poskytnúť usmernenie aj pre štandardizáciu formátov údajov a uľahčenie interoperability mobilných platforiem.

Vplyv digitalizácie na podniky by sa nemal podceňovať. Pre úspešnú digitálnu transformáciu musia podniky zvýšiť kvalifikáciu svojich pracovných síl a ak chcú využívať príležitosti dátovej ekonomiky budú potrebovať finančnú podporu.

Sektor dopravy je pripravený spolupracovať s inštitúciami EÚ v otázkach digitalizácie s cieľom zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých obchodných partnerov v digitálnej ekonomike prostredníctvom spravodlivých a transparentných právnych predpisov EÚ. Foto: flickr