Výroba batérií vo Voderadoch je bližšie k realizácii

Spoločnosť InoBat už predložila zámer vybudovania pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom na posúdenie vplyvu na životné prostredie. Predpokladané investičné náklady sú na úrovni 100 miliónov eur. Projekt by mal pri plnom využití kapacity výroby priniesť prácu pre zhruba 150 ľudí.

V druhej fáze sa počíta s veľkokapacitnou výrobou batériových článkov. Objem investície sa odhaduje na jednu miliardu eur, vzniknúť by malo asi 1500 pracovných miest. „Pilotná výrobná linka na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom umožní európskym výrobcom elektromobilov znižovať závislosť od dovozu z Ázie. Navrhovaná činnosť bude eliminovať dnešný zásadný problém Európskej únie v elektromobilite, ktorým je absentujúca technologická suverenita,“ uvádza sa v zámere. Výhodou projektu je, že bude prinášať „produkty na mieru“. Jedným z limitov elektromobility je aj fakt, že výrobcovia elektromobilov musia prispôsobovať dizajn svojich áut trhovej ponuke batérií.

Linka aj stredisko budú umiestnené v existujúcej hale vo vlastníctve InoBat v priemyselnom parku Voderady. Začiatok výstavby je plánovaný na prvý kvartál budúceho roku, spustenie prevádzky sa predpokladá v poslednom štvrťroku 2021. Výrobná kapacita závodu je projektovaná na 100 MWh pri jednozmennej prevádzke, čo je približne 500-tisíc batériových článkov za rok. Pri trojzmennej prevádzke je projektovaná kapacita výroby na úrovni 250 MWh, čo predstavuje maximálnu výrobnú kapacitu závodu, približne 1,5 mil. batériových článkov ročne.

Centrum vo Voderadoch bude založené na laboratóriách využívajúcich patentovanú HTP platformu od americkej firmy Wildcat Discovery Technologies, ktorá je technologickým partnerom projektu. V rámci laboratórií sa bude produkovať veľké množstvo malých batériových článkov, kde sa bude dať paralelne testovať oveľa viac rozličných chemických zložení pre batériové materiály za oveľa kratší čas ako v prípade konvenčného výskumu. Výhodou by malo byť zapojenie umelej inteligencie a zautomatizovanie jednotlivých krokov, čo predstavuje konkurenčnú výhodu v rýchlosti výskumu a množstva analyzovaných údajov. Spoločnosť už v súvislosti s ohlásenou investíciou získala aj pomoc od štátu.

Foto: FonTech