Výkonnosť nákladnej dopravy sa v júli výrazne prepadla, osobná vzrástla

Objem nákladnej prepravy v júli 2022 medziročne výraznejšie poklesol. Celkovo sa previezlo 16,8 milióna ton tovaru, čo bolo medziročne menej o 13,3 %. Z pohľadu objemu prepraveného tovaru bol júl zatiaľ najslabším mesiacom tohto roku a bol na úrovni 63,6 % objemov dosahovaných pred pandémiou (júl 2019). Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Všetky druhy nákladnej dopravy zaznamenali oproti vlaňajšku pokles. Železničnou dopravou sa prepravilo o 6,5 % menej tovaru (3,1 milióna ton), cestnou dopravou o 9,6 % (11 miliónov ton) a ostatnými druhmi dopravy menej až o 30,2 % (2,8 milióna ton).

Podstatná zložka – cestná doprava, ktorá mala viac ako 65 % podielu na prepravených tonách tovaru, klesla medziročne najvýraznejšie. Podniky prepravili po ceste bez mála 11 milióna ton, čo bolo takmer o 10 % menej ako pred rokom. Rovnako poklesol aj objem tovaru prepravovaného po železnici, medziročne o 6,5 %. Vlakmi sa previezla takmer pätina dopravovaného tovaru.

Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť dosiahli v júli 2022 2,8 mld. tonokilometrov (tkm). Medziročne si tak pohoršili o 11,2 % a nedosiahli ani hodnoty z rovnakého obdobia predkovidového roku 2019 (3,6 mld. tkm.).

Osobná doprava zaznamenala v júli 2022 opätovný nárast počtu prepravených cestujúcich, medziročne ich počet vzrástol o 12,5 %. S počtom 43,6 milióna prepravených osôb bol prvý prázdninový mesiac tretím najhorším v roku 2022. V porovnaní s minulým rokom vyššiu dynamiku rastu cestujúcich zaznamenala železnica, vo vlakoch pribudlo takmer 17 % cestujúcich. Naďalej však rozhodujúci – takmer 87 % podiel v osobnej doprave, tvorila cestná doprava.